19.02.2018

График за провеждане на заседанията на постоянните комисии през м.Февруари 2018 г. – Заседанието на ПК по „Бюджет и финанси, инвестиционна и икономическа политика, нормативна уредба, приватизация и общинска собственост“ ще се проведе на 23.02.2018 г. от 09:00 часа в заседателната зала на Общински съвет – Ценово, а заседанието на ПК по „Регионално развитие, хуманитарни дейности, бедствия и аварии“ ще заседава на 23.02.2018г. от 10:00 часа в заседателната зала на Общински съвет – Ценово.