График за провеждане на заседанията на постоянните комисии през м. Февруари 2019 г.

– Заседанието на ПК по „Бюджет и финанси, инвестиционна и икономическа политика, нормативна уредба, приватизация и общинска собственост“ ще се проведе на 22.02.2019 г. от 09:00 часа в кабинета на Председателя на Общински съвет – Ценово. Заседанието на ПК по „Регионално развитие, хуманитарни дейности, бедствия и аварии“ ще заседава на 22.02.2019г. от 10:00 часа в кабинета на Председателя на  Общински съвет – Ценово.

дневен ред