18.09.2018
График за провеждане на заседанията на постоянните комисии през м.Септември 2018 г.
– Заседанието на ПК по „Бюджет и финанси, инвестиционна и икономическа политика, нормативна уредба, приватизация и общинска собственост“ ще се проведе на 21.09.2018 г. от 09:00 часа в заседателната зала на Общински съвет – Ценово,
а заседанието на ПК по „Регионално развитие, хуманитарни дейности, бедствия и аварии“ ще заседава на 21.09.2018г. от 10:30 часа в заседателната зала на Общински съвет – Ценово. 

Дневен ред