22.07.2019

– Заседанието на  ПК по „Бюджет и финанси, инвестиционна и икономическа политика, нормативна уредба, приватизация и общинска собственост“ ще се проведе на 26.07.2019 г. от 09:00 часа в кабинета на Председателя на Общински съвет – Ценово. 

- Заседанието на ПК по „Регионално развитие, хуманитарни дейности, бедствия и аварии“ ще заседава на 26.07.2019 г. от 10:00 часа в кабинета на Председателя на  Общински съвет – Ценово.

Дневен ред