Заседанието на   ПК по „Бюджет и финанси, инвестиционна и икономическа политика, нормативна уредба, приватизация и общинска собственост“   ще се проведе   на 21.06.2019 г. от 09:00 часа   в кабинета на Председателя на Общински съвет – Ценово. 

- Заседанието  на ПК по „Регионално развитие, хуманитарни дейности, бедствия и аварии“ ще заседава на 21.06.2019 г. от 10:00 часа в кабинета на Председателя на  Общински съвет – Ценово.
Дневен ред