02.08.2019

Публичното заседание на ВК за откриване на процедура по изготвяне на предложения за съдебен заседател за Окръжен съд-Русе към Общински съвет-Ценово  за изслушване на кандидатите за съдебни заседатели за район на Окръжен съд -Русе   ще се проведе на 16.08.2019 г. от 11:00 часа в кабинета на Председателя на Общински съвет - Ценово.