20.08.2018 

График за провеждане на заседанието на Общински съвет – Ценово през м. Август  2018г. - На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, свиквам на петдесет и второ заседание Общински съвет – Ценово, което ще се проведе на 22.08.2018г. (сряда) от 15:00 часа в заседателната зала на Общински съвет – Ценово. 

 дневен ред