19.06.2018 

График за провеждане на заседанието на Общински съвет – Ценово през м.Юни  2018г. - На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, свиквам на четиридесет и девето заседание Общински съвет – Ценово, което ще се проведе на 22.06.2018г. (петък) от 15:00 часа в заседателната зала на Общински съвет – Ценово. 

дневен ред