20.04.2018 

График за провеждане на заседанието на Общински съвет – Ценово през м.Април  2018г. - На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, свиквам на четиридесет и шесто заседание Общински съвет – Ценово, което ще се проведе на 25.04.2018г. (сряда) от 15:00 часа в заседателната зала на Общински съвет – Ценово. 
дневен ред