05.02.2019

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, свиквам на шейсето заседание Общински съвет – Ценово, което ще се проведе на 11.02.2019г. (понеделник) от 10:00 часа в заседателната зала на Общински съвет – Ценово.

Дневен ред