29.01.2018

График за провеждане на заседанието на Общински съвет – Ценово през м. Януари 2018 г. - На основание чл.25, ал.1 от ЗМСМА, свиквам на четиридесет и второ заседание Общински съвет – Ценово, което ще се проведе на 31.01.2018г. (сряда) от 14:00 часа в заседателната зала на Общински съвет – Ценово.