29.10.2018 

График за провеждане на заседанието на Общински съвет – Ценово през м. Октомври  2018г. - На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, свиквам на петдесет и пето заседание Общински съвет – Ценово, което ще се проведе на 31.10.2018г. (сряда) от 10:00 часа в заседателната зала на Общински съвет – Ценово. 

дневен ред