На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, свиквам на петдесет и осмо заседание Общински съвет – Ценово, което ще се проведе на 21.12.2018г. (петък) от 10:00 часа в заседателната зала на Общински съвет – Ценово.

Дневен ред