20.09.2019

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, свиквам на седемдесето заседание Общински съвет – Ценово, което ще се проведе на 25.09.2019г. (сряда) от 15:00 часа  в кабинета на Председателя на Общински съвет – Ценово.

Дневен ред