26.02.2018

График за провеждане на заседанието на Общински съвет – Ценово през м.Февруари  2018г. - На основание чл.25, ал.1 от ЗМСМА, свиквам на четиридесет и четвърто заседание Общински съвет – Ценово, което ще се проведе на 28.02.2018г. (сряда) от 10:00 часа в заседателната зала на Общински съвет – Ценово.