На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, свиквам на шейсет и осмо заседание Общински съвет – Ценово, което ще се проведе на 31.07.2019г. (сряда) от 15:00 часа в кабинета на Председателя на Общински съвет – Ценово.

Дневен ред