02.07.2018 
Провеждане на извънредно заседание на Общински съвет – Ценово през м.Юли  2018г. - На основание чл.31, ал.4 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам на петдесето заседание Общински съвет – Ценово, което ще се проведе на 03.07.2018г. (вторник) от 15:00 часа в заседателната зала на Общински съвет – Ценово. 
дневен ред