10.01.2019

Провеждане на извънредно заседание на Общински съвет – Ценово през м.Януари  2019г. - На основание чл.31, ал.4 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам на петдесет и девето /извънредно/ заседание Общински съвет – Ценово, което ще се проведе на 11.01.2019г. (петък) от 09:30 часа в заседателната зала на Общински съвет – Ценово   

дневен ред