04.09.2018 

Провеждане на извънредно заседание на Общински съвет – Ценово през м.Септември  2018г. - На основание чл.31, ал.4 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам на петдесет и трето /извънредно/ заседание Общински съвет – Ценово, което ще се проведе на 10.09.2018г. (понеделник) от 10:00 часа в заседателната зала на Общински съвет – Ценово. 

дневен ред