26.11.2018г.

На 28.11.2018г. от 09:00 часа в заседателната зала на Общински съвет - Ценово ще се проведе заседание на постоянната комисия за "Противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество".

Дневен ред