07.06.2018
На 08.06.2018г. от 15:00 часа в заседателната зала на Общински съвет - Ценово ще се проведе заседание на постоянната комисия за "Противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество".
 
Дневен ред