22.04.2019

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, свиквам на шейсет и четвърто заседание Общински съвет – Ценово, което ще се проведе на24.04.2019г. (сряда) от 10:00 часа в кабинета на Председателя на Общински съвет – Ценово. 

дневен ред