На 25.06.2019г. от 10:00 часа в кабинета на Председателя на Общински съвет - Ценово ще се проведе заседание на постоянната комисия за "Противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество".

дневен ред