22.11.2019
На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, свиквам на трето заседание Общински съвет – Ценово, което ще се проведе на 27.11.2019г. (сряда) от 10:00 часа  в заседателната зала на Общински съвет – Ценово.

Дневен ред