КОНТАКТИ

Адрес:
Общински съвет  Ценово 
област Русе, община Ценово, с. Ценово, п.к. 7139,
ул. "Цар Освободител" № 66;
Телефон:
08122/ 20 75;
Телефон:
08122/ 25 10, вътрешни: (44) и (28)
Е-поща:
obs00cenovo@gmail.com 
Е-поща:
ob-savet@tsenovo.bg