ГРАФИК комисии

В официалният ни канал в youtube предоставяме възможността да проследите на живо, в преките ни излъчвания, а също така и на запис, заседанията на постоянните комисии и сесиите на общински съвет Ценово

График за провеждане на заседанията на постоянните комисии по:
„Бюджет и финанси, инвестиционна и икономическа политика, нормативна уредба, приватизация и общинска собственост“ и
„Регионално развитие, хуманитарни дейности, бедствия и аварии“. 

КОМИСИЯ

ДАТА

1.

Комисия по бюджет и финанси, инвестиционна и икономическа политика, нормативна уредба, приватизация и общинска собственост.

23.03.2018 г.

2.

Комисия по регионално развитие, хуманитарни дейности, бедствия и аварии.

23.03.2018 г.

1.

Комисия по бюджет и финанси, инвестиционна и икономическа политика, нормативна уредба, приватизация и общинска собственост.

20.04.2018г.

2.

Комисия по регионално развитие, хуманитарни дейности, бедствия и аварии.

20.04.2018г.

1.

Комисия по бюджет и финанси, инвестиционна и икономическа политика, нормативна уредба, приватизация и общинска собственост.

25.05.2018г.

2.

Комисия по регионално развитие, хуманитарни дейности, бедствия и аварии.

25.05.2018г.

1.

Комисия по бюджет и финанси, инвестиционна и икономическа политика, нормативна уредба, приватизация и общинска собственост.

22.06.2018г.

2.

Комисия по регионално развитие, хуманитарни дейности, бедствия и аварии.

22.06.2018г.