ГРАФИК комисии

В официалният ни канал в youtube предоставяме възможността да проследите на живо, в преките ни излъчвания, а също така и на запис, заседанията на постоянните комисии и сесиите на общински съвет Ценово

 

                           КОМИСИЯ                                                     ДАТА

1. Комисия по бюджет и финанси, инвестиционна и икономическа    21.01.2022 г.

политика, нормативна уредба, приватизация и общинска 

собственост.

2. Комисия по регионално развитие, хуманитарни дейности,              21.01.2022 г.

бедствия и аварии.

1. Комисия по бюджет и финанси, инвестиционна и икономическа     18.02.2022 г.

политика, нормативна уредба, приватизация и общинска 

собственост.

2. Комисия по регионално развитие, хуманитарни дейности,              18.02.2022 г.

бедствия и аварии.

1. Комисия по бюджет и финанси, инвестиционна и икономическа     25.03.2022 г.

политика, нормативна уредба, приватизация и общинска 

собственост.

2. Комисия по регионално развитие, хуманитарни дейности,              25.03.2022 г.

бедствия и аварии.

1. Комисия по бюджет и финанси, инвестиционна и икономическа     21.04.2022 г.

политика, нормативна уредба, приватизация и общинска 

собственост.

2. Комисия по регионално развитие, хуманитарни дейности,             21.04.2022 г.

бедствия и аварии.

1. Комисия по бюджет и финанси, инвестиционна и икономическа    20.05.2022 г.

политика, нормативна уредба, приватизация и общинска 

собственост.

2. Комисия по регионално развитие, хуманитарни дейности,            20.05.2022 г.

бедствия и аварии.

1. Комисия по бюджет и финанси, инвестиционна и икономическа   24.06.2022 г.

политика, нормативна уредба, приватизация и общинска 

собственост.

2. Комисия по регионално развитие, хуманитарни дейности,            24.06.2022 г.

бедствия и аварии.