ГРАФИК комисии

В официалният ни канал в youtube предоставяме възможността да проследите на живо, в преките ни излъчвания, а също така и на запис, заседанията на постоянните комисии и сесиите на общински съвет Ценово

 

                           КОМИСИЯ                                                     ДАТА

1. Комисия по бюджет и финанси, инвестиционна и икономическа    23.07.2021 г.

политика, нормативна уредба, приватизация и общинска 

собственост.

2. Комисия по регионално развитие, хуманитарни дейности,              23.07.2021 г.

бедствия и аварии.

1. Комисия по бюджет и финанси, инвестиционна и икономическа     20.08.2021 г.

политика, нормативна уредба, приватизация и общинска 

собственост.

2. Комисия по регионално развитие, хуманитарни дейности,              20.08.2021 г.

бедствия и аварии.

1. Комисия по бюджет и финанси, инвестиционна и икономическа     24.09.2021 г.

политика, нормативна уредба, приватизация и общинска 

собственост.

2. Комисия по регионално развитие, хуманитарни дейности,              24.09.2021 г.

бедствия и аварии.

1. Комисия по бюджет и финанси, инвестиционна и икономическа     22.10.2021 г.

политика, нормативна уредба, приватизация и общинска 

собственост.

2. Комисия по регионално развитие, хуманитарни дейности,             22.10.2021 г.

бедствия и аварии.

1. Комисия по бюджет и финанси, инвестиционна и икономическа    19.11.2021 г.

политика, нормативна уредба, приватизация и общинска 

собственост.

2. Комисия по регионално развитие, хуманитарни дейности,            19.11.2021 г.

бедствия и аварии.

1. Комисия по бюджет и финанси, инвестиционна и икономическа   23.12.2021 г.

политика, нормативна уредба, приватизация и общинска 

собственост.

2. Комисия по регионално развитие, хуманитарни дейности,            23.12.2021 г.

бедствия и аварии.