ГРАФИК комисии

В официалният ни канал в youtube предоставяме възможността да проследите на живо, в преките ни излъчвания, а също така и на запис, заседанията на постоянните комисии и сесиите на общински съвет Ценово

 

График заседания на постоянните комисии към ОбС Ценово през второто шестмесечие на 2024 г.

                           КОМИСИЯ                                                     ДАТА

1. Комисия по бюджет и финанси, инвестиционна и икономическа    26.07.2024 г.

политика, нормативна уредба, приватизация и общинска 

собственост.

2. Комисия по регионално развитие, хуманитарни дейности,              26.07.2024 г.

бедствия и аварии.

1. Комисия по бюджет и финанси, инвестиционна и икономическа     23.08.2024 г.

политика, нормативна уредба, приватизация и общинска 

собственост.

2. Комисия по регионално развитие, хуманитарни дейности,              23.08.2024 г.

бедствия и аварии.

1. Комисия по бюджет и финанси, инвестиционна и икономическа     20.09.2024 г.

политика, нормативна уредба, приватизация и общинска 

собственост.

2. Комисия по регионално развитие, хуманитарни дейности,              20.09.2024 г.

бедствия и аварии.

1. Комисия по бюджет и финанси, инвестиционна и икономическа     25.10.2024 г.

политика, нормативна уредба, приватизация и общинска 

собственост.

2. Комисия по регионално развитие, хуманитарни дейности,             25.10.2024 г.

бедствия и аварии.

1. Комисия по бюджет и финанси, инвестиционна и икономическа    22.11.2024 г.

политика, нормативна уредба, приватизация и общинска 

собственост.

2. Комисия по регионално развитие, хуманитарни дейности,            22.11.2024 г.

бедствия и аварии.

1. Комисия по бюджет и финанси, инвестиционна и икономическа   19.12.2024 г.

политика, нормативна уредба, приватизация и общинска 

собственост.

2. Комисия по регионално развитие, хуманитарни дейности,            19.12.2024 г.

бедствия и аварии.