ГРАФИК комисии

В официалният ни канал в youtube предоставяме възможността да проследите на живо, в преките ни излъчвания, а също така и на запис, заседанията на постоянните комисии и сесиите на общински съвет Ценово

 

                           КОМИСИЯ                                                     ДАТА

1. Комисия по бюджет и финанси, инвестиционна и икономическа    22.01.2021 г.

политика, нормативна уредба, приватизация и общинска 

собственост.

2. Комисия по регионално развитие, хуманитарни дейности,              22.01.2021 г.

бедствия и аварии.

1. Комисия по бюджет и финанси, инвестиционна и икономическа     19.02.2021 г.

политика, нормативна уредба, приватизация и общинска 

собственост.

2. Комисия по регионално развитие, хуманитарни дейности,              19.02.2021 г.

бедствия и аварии.

1. Комисия по бюджет и финанси, инвестиционна и икономическа     26.03.2021 г.

политика, нормативна уредба, приватизация и общинска 

собственост.

2. Комисия по регионално развитие, хуманитарни дейности,              26.03.2021 г.

бедствия и аварии.

1. Комисия по бюджет и финанси, инвестиционна и икономическа     23.04.2021 г.

политика, нормативна уредба, приватизация и общинска 

собственост.

2. Комисия по регионално развитие, хуманитарни дейности,             23.04.2021 г.

бедствия и аварии.

1. Комисия по бюджет и финанси, инвестиционна и икономическа    21.05.2021 г.

политика, нормативна уредба, приватизация и общинска 

собственост.

2. Комисия по регионално развитие, хуманитарни дейности,            21.05.2021 г.

бедствия и аварии.

1. Комисия по бюджет и финанси, инвестиционна и икономическа   25.06.2021 г.

политика, нормативна уредба, приватизация и общинска 

собственост.

2. Комисия по регионално развитие, хуманитарни дейности,            25.06.2021 г.

бедствия и аварии.