Заседания

В официалният ни канал в youtube предоставяме възможността да проследите на живо, в преките ни излъчвания, а също така и на запис, заседанията на постоянните комисии и сесиите на общински съвет Ценово

ГРАФИК за провеждане на редовните заседания на Общински съвет - Ценово през второто шестмесечие на 2021 г.

№ по ред
Дата на редовното заседание
Срок за предоставяне на материалите в Общински съвет
1
28.07.2021 г. 
 16.07.2021 г.
2
25.08.2021 г.
 13.08.2021 г.
3
29.09.2021 г. 
 17.09.2021 г.
4
27.10.2021 г. 
 15.10.2021 г.
5
24.11.2021 г. 
 12.11.2021 г.
6 29.12.2021 г   17.12.2021 г.

Забележка: Срокът за представяне на материалите да се счита до края на работния ден.