Заседания

В официалният ни канал в youtube предоставяме възможността да проследите на живо, в преките ни излъчвания, а също така и на запис, заседанията на постоянните комисии и сесиите на общински съвет Ценово

ГРАФИК за провеждане на редовните заседания на Общински съвет Ценово през първото шестмесечие на 2021 г.

№ по ред
Дата на редовното заседание
Срок за предоставяне на материалите в Общински съвет
1
27.01.2021 г. 
 15.01.2021 г.
2
24.02.2021 г.
 12.02.2021 г.
3
31.03.2021 г. 
 19.03.2021 г.
4
28.04.2021 г. 
 16.04.2021 г.
5
26.05.2021 г. 
 14.05.2021 г.
6 30.06.2021 г   18.06.2021 г.

Забележка: Срокът за представяне на материалите да се счита до края на работния ден.