Заседания

В официалният ни канал в youtube предоставяме възможността да проследите на живо, в преките ни излъчвания, а също така и на запис, заседанията на постоянните комисии и сесиите на общински съвет Ценово

ГРАФИК за провеждане на редовните заседания на Общински съвет – Ценово през първото шестмесечие на 2019 година

№ по ред
Дата на редовното заседание
Срок за предоставяне на материалите в Общински съвет
1
30.01.2019 г.
18.01.2019 г.
2
27.02.2019 г.
15.02.2019 г.
3
27.03.2019 г.
15.03.2019 г.
4
24.04.2019 г.
12.04.2019 г.
5
29.05.2019 г.
17.05.2019 г.
6 26.06.2019 г. 14.06.2019 г.

Забележка: Срокът за представяне на материалите да се счита до края на работния ден.