Заседания

В официалният ни канал в youtube предоставяме възможността да проследите на живо, в преките ни излъчвания, а също така и на запис, заседанията на постоянните комисии и сесиите на общински съвет Ценово

ГРАФИК за провеждане на редовните заседания на Общински съвет – Ценово през второто шестмесечие на 2018 година

№ по ред
Дата на редовното заседание
Срок за предоставяне на материалите в Общински съвет
1
25.07.2018 г.
13.07.2018 г.
2
26.09.2018 г.
14.09.2018 г.
3
31.10.2018 г.
19.10.2018 г.
4
28.11.2018 г.
16.11.2018 г.
5
21.12.2018 г.
12.12.2018 г.

Забележка: Срокът за представяне на материалите да се счита до края на работния ден.