Заседания

В официалният ни канал в youtube предоставяме възможността да проследите на живо, в преките ни излъчвания, а също така и на запис, заседанията на постоянните комисии и сесиите на общински съвет Ценово

ГРАФИК за провеждане на редовните заседания на Общински съвет - Ценово през второто шестмесечие на 2022 г.

№ по ред
Дата на редовното заседание
Срок за предоставяне на материалите в Общински съвет
1
27.07.2022 г. 
 15.07.2022 г.
2
31.08.2022 г.
 19.08.2022 г.
3
28.09.2022 г. 
 16.09.2022 г.
4
26.10.2022 г. 
 14.10.2022 г.
5
30.11.2022 г. 
 18.11.2022 г.
6 29.12.2022 г   16.12.2022 г.

Забележка: Срокът за представяне на материалите да се счита до края на работния ден.

 

ГРАФИК за провеждане на редовните заседания на Общински съвет - Ценово през първото шестмесечие на 2022 г.

№ по ред
Дата на редовното заседание
Срок за предоставяне на материалите в Общински съвет
1
26.01.2022 г. 
 14.01.2022 г.
2
23.02.2022 г.
 11.02.2022 г.
3
30.03.2022 г. 
 18.03.2022 г.
4
27.04.2022 г. 
 15.04.2022 г.
5
25.05.2022 г. 
 13.05.2022 г.
6 29.06.2022 г   17.06.2022 г.

Забележка: Срокът за представяне на материалите да се счита до края на работния ден.