Протоколи от комисии

Протоколи на Постоянна комисия "Бюджет и финанси, инвестиционна и икономическа политика, нормативна уредба, стопански дейности, приватизация и общинска собственост“ 
Протокол №46 от 25.10.2019г. 
Протокол №45 от 20.09.2019г. 
Протокол №44 от 26.07.2019г. 
Протокол №43 от 21.06.2019г. 
Протокол №42 от 23.05.2019г. 
Протокол №41 от 19.04.2019г.
Протокол №40 от 22.03.2019г.
Протокол №39 от 22.02.2019г.
Протокол №38 от 25.01.2019г.
Протокол №37 от 17.12.2018г.
Протокол №36 от 23.11.2018г.
Протокол №35 от 26.10.2018г. 
Протокол №34 от 21.09.2018г. 
Протокол №33 от 17.08.2018г.
Протокол №32 от 20.07.2018г.
Протокол №31 от 18.06.2018г. 
Протокол №30 от 25.05.2018г
Протокол №29 от 19.04.2018г. 
Протокол №28 от 23.03.2018г.

 

Протоколи на Постоянна комисия "Регионално развитие, хуманитарни дейности, бедствия и аварии" 
Протокол №46 от 25.10.2019г. 
Протокол №45 от 20.09.2019г. 
Протокол №44 от 26.07.2019г. 
Протокол №43 от 21.06.2019г. 
Протокол №42 от 23.05.2019г. 
Протокол №41 от 19.04.2019г.
Протокол №40 от 22.03.2019г.
Протокол №39 от 22.02.2019г.
Протокол №38 от 25.01.2019г.
Протокол №37 от 17.12.2018г.
Протокол №36 от 23.11.2018г.
Протокол №35 от 21.10.2018г. 
Протокол №34 от 21.09.2018г.
Протокол №33 от 17.08.2018г.
Протокол №32 от 20.07.2018г. 
Протокол №31 от 18.06.2018г.  
Протокол №30 от 25.05.2018г 
Протокол №29 от 19.04.2018г. 
Протокол №28 от 23.03.2018г.

 

Протоколи на Постоянна комисия за „Противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество“ 
Протокол №2 от 28.11.2018г. 
Протокол №1 от 08.06.2018г.