Протоколи от комисии

Протоколи на Постоянна комисия "Бюджет и финанси, инвестиционна и икономическа политика, нормативна уредба, стопански дейности, приватизация и общинска собственост“ 
Протокол №36 от 23.11.2018г.
Протокол №28 от 23.03.2018г.
Протокол №29 от 19.04.2018г. 
Протокол №30 от 25.05.2018г
Протокол №31 от 18.06.2018г. 
Протокол №32 от 20.07.2018г.  
Протокол №33 от 17.08.2018г.
Протокол №34 от 21.09.2018г. 
Протокол №35 от 21.09.2018г. 

 

 

Протоколи на Постоянна комисия "Регионално развитие, хуманитарни дейности, бедствия и аварии"
Протокол №36 от 23.03.2018г.
Протокол №28 от 23.03.2018г.
Протокол №29 от 19.04.2018г. 
Протокол №30 от 25.05.2018г 
Протокол №31 от 18.06.2018г.  
Протокол №32 от 20.07.2018г. 
Протокол №33 от 17.08.2018г.
Протокол №34 от 21.09.2018г.
Протокол №35 от 21.09.2018г. 

 

Протоколи на Постоянна комисия за „Противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество“ 

Протокол №2 от 28.11.2018г. 
Протокол №1 от 08.06.2018г.