• СЪОБЩЕНИЕ за откриване на процедура за съдебни заседатели
  12.07.2019
 • Провеждане на заседание на постоянната комисия за "Противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество"
  24.06.2019

  На 25.06.2019г. от 10:00 часа в кабинета на Председателя на Общински съвет - Ценово ще се проведе заседание на постоянната комисия за "Противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество".

  дневен ред

   
 • График за провеждане на заседанията на постоянните комисии през м. Юни 2019 г.
  17.06.2019

  Заседанието на   ПК по „Бюджет и финанси, инвестиционна и икономическа политика, нормативна уредба, приватизация и общинска собственост“   ще се проведе   на 21.06.2019 г. от 09:00 часа   в кабинета на Председателя на Общински съвет – Ценово. 

 • График за провеждане на заседанието на Общински съвет – Ценово през м. Май 2019г.
  23.05.2019

  На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, свиквам на шейсет и шесто заседание Общински съвет – Ценово, което ще се проведе на 29.05.2019г. (сряда) от 10:00 часа в кабинета на Председателя на Общински съвет – Ценово.

  Дневен ред

   
 • Провеждане на извънредно заседание на Общински съвет – Ценово през м.Май 2019г.
  20.05.2019

  20.05.2019

 • График за провеждане на заседанията на постоянните комисии през м. Май 2019 г.
  20.05.2019

  20.05.2019

  – Заседанието на ПК по „Бюджет и финанси, инвестиционна и икономическа политика, нормативна уредба, приватизация и общинска собственост“ ще се проведе на 23.05.2019 г. от 09:00 часа в кабинета на Председателя на Общински съвет – Ценово. 

 • График за провеждане на заседанието на Общински съвет – Ценово през м. Април 2019г.
  22.04.2019

  22.04.2019

  На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, свиквам на шейсет и четвърто заседание Общински съвет – Ценово, което ще се проведе на24.04.2019г. (сряда) от 10:00 часа в кабинета на Председателя на Общински съвет – Ценово. 

  дневен ред

 • График за провеждане на заседанията на постоянните комисии през м. Април 2019 г.
  15.04.2019

   

  – Заседанието на ПК по „Бюджет и финанси, инвестиционна и икономическа политика, нормативна уредба, приватизация и общинска собственост“ ще се проведе на 19.04.2019 г. от 09:00 часа в кабинета на Председателя на Общински съвет – Ценово. 

 • График за провеждане на заседанието на Общински съвет – Ценово през м. Март 2019г.
  25.03.2019

  25.03.2019

  На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, свиквам на шейсет и трето заседание Общински съвет – Ценово, което ще се проведе на 27.03.2019г. (сряда) от 10:00 часа в кабинета на Председателя на Общински съвет – Ценово. 

  дневен ред.

 • График за провеждане на заседанията на постоянните комисии през м. Март 2019 г.
  18.03.2019

   18.03.2019