• График за провеждане на заседанията на постоянните комисии през м. Септември 2019 г.
  17.09.2019

  17.09.2019    

  – Заседанието на ПК по „Бюджет и финанси, инвестиционна и икономическа политика, нормативна уредба, приватизация и общинска собственост“ ще се проведе на 20.09.2019 г. от 09:00 часа в кабинета на Председателя на Общински съвет – Ценово. 

 • График за провеждане на публично заседание на ВК за откриване на процедура по изготвяне на предложения за съдебен заседател за Окръжен съд-Русе към Общински съвет-Ценово за изслушване на кандидатите за съдебни заседатели за район на Окръжен съд - Русе
  2.08.2019

  02.08.2019

 • Списък на допуснатите до участие кандидати за съдебни заседатели от Община Ценово за района на Окръжен съд - Русе
  2.08.2019

   02.08.2019

 • График за провеждане на заседанието на Общински съвет – Ценово през м. Юли 2019г.
  26.07.2019

  На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, свиквам на шейсет и осмо заседание Общински съвет – Ценово, което ще се проведе на 31.07.2019г. (сряда) от 15:00 часа в кабинета на Председателя на Общински съвет – Ценово.

  Дневен ред

   
   
   
 • График за провеждане на заседанията на постоянните комисии през м. Юли 2019 г.
  22.07.2019

  22.07.2019

  – Заседанието на  ПК по „Бюджет и финанси, инвестиционна и икономическа политика, нормативна уредба, приватизация и общинска собственост“ ще се проведе на 26.07.2019 г. от 09:00 часа в кабинета на Председателя на Общински съвет – Ценово. 

 • СЪОБЩЕНИЕ за откриване на процедура за съдебни заседатели
  12.07.2019
 • Провеждане на заседание на постоянната комисия за "Противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество"
  24.06.2019

  На 25.06.2019г. от 10:00 часа в кабинета на Председателя на Общински съвет - Ценово ще се проведе заседание на постоянната комисия за "Противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество".

  дневен ред

   
 • График за провеждане на заседанията на постоянните комисии през м. Юни 2019 г.
  17.06.2019

  Заседанието на   ПК по „Бюджет и финанси, инвестиционна и икономическа политика, нормативна уредба, приватизация и общинска собственост“   ще се проведе   на 21.06.2019 г. от 09:00 часа   в кабинета на Председателя на Общински съвет – Ценово. 

 • График за провеждане на заседанието на Общински съвет – Ценово през м. Май 2019г.
  23.05.2019

  На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, свиквам на шейсет и шесто заседание Общински съвет – Ценово, което ще се проведе на 29.05.2019г. (сряда) от 10:00 часа в кабинета на Председателя на Общински съвет – Ценово.

  Дневен ред

   
 • Провеждане на извънредно заседание на Общински съвет – Ценово през м.Май 2019г.
  20.05.2019

  20.05.2019