• График за провеждане на заседанията на постоянните комисии през м. Март 2019 г.
  18.03.2019

   18.03.2019

 • График за провеждане на заседанието на Общински съвет – Ценово през м. Март 2019г.
  8.03.2019

  08.03.2019

 • График за провеждане на заседанието на Общински съвет – Ценово през м. Февруари 2019г.
  26.02.2019

  На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, свиквам на шейсет и първо заседание Общински съвет – Ценово, което ще се проведе на 27.02.2019г. (сряда) от 10:00 часа в кабинета на Председателя на Общински съвет – Ценово. 

 • График за провеждане на обществени консултации
  22.02.2019

  На основани Чл. 59, ал 2 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, на 25.02.2019г.

 • График за провеждане на заседанията на постоянните комисии през м. Февруари 2019 г.
  19.02.2019

  График за провеждане на заседанията на постоянните комисии през м. Февруари 2019 г.

 • График за провеждане на заседанието на Общински съвет – Ценово през м. Февруари 2019г.
  5.02.2019

  05.02.2019

  На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, свиквам на шейсето заседание Общински съвет – Ценово, което ще се проведе на 11.02.2019г. (понеделник) от 10:00 часа в заседателната зала на Общински съвет – Ценово.

  Дневен ред

   
 • График за провеждане на обществени консултации
  24.01.2019

  24.01.2019

 • График за провеждане на заседанията на постоянните комисии през м. Януари 2019 г.
  18.01.2019

  18.01.2019

  График за провеждане на заседанията на постоянните комисии през м. Януари 2019 г.

 • Провеждане на извънредно заседание на Общински съвет – Ценово през м.Януари 2019г.
  10.01.2019

  10.01.2019

 • Срок за входиране на докладни записки - 18.01.2019г.
  7.01.2019

   07.01.2019

  Срок за входиране на докладни записки - 18.01.2019г.