• График за провеждане на ивънредно заседание на Общински съвет – Ценово през м. Ноември 2019г.
    18.11.2019
    18.11.2019
    На основание чл.31, ал.4 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам на второ /извънредно/ заседание Общински съвет – Ценово, което ще се проведе на 19.11.2019г.