• Срок за входиране на докладни записки - 16.11.2018г.
  7.11.2018

  07.11.2018г.

 • График за провеждане на заседанието на Общински съвет – Ценово през м. Октомври 2018г.
  29.10.2018

  29.10.2018 

  График за провеждане на заседанието на Общински съвет – Ценово през м. Октомври  2018г. - На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, свиквам на петдесет и пето заседание Общински съвет – Ценово, което ще се проведе на 31.10.2018г. (сряда) от 10:00 часа в заседателната зала на Общински съвет – Ценово. 

 • График за провеждане на заседанията на постоянните комисии през м. Октомври 2018 г.
  22.10.2018

   

  22.10.2018

  График за провеждане на заседанията на постоянните комисии през м.Октомври 2018 г.

 • Срок за входиране на докладни записки - 19.10.2018г.
  9.10.2018
  09.10.2018г.
  Срок за входиране на докладни записки – На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.3, ал.1, т.23 и чл.31, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, крайният срок за предоставян
 • График за провеждане на заседанието на Общински съвет – Ценово през м. Септември 2018г.
  25.09.2018

  25.09.2018 

  График за провеждане на заседанието на Общински съвет – Ценово през м. Септември  2018г. - На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, свиквам на петдесет и четвърто заседание Общински съвет – Ценово, което ще се проведе на 26.09.2018г. (сряда) от 15:00 часа в заседателната зала на Общински съвет – Ценово. 

 • График за провеждане на заседанията на постоянните комисии през м.Септември 2018 г.
  18.09.2018
  18.09.2018
  График за провеждане на заседанията на постоянните комисии през м.Септември 2018 г.
  – Заседанието на ПК по „Бюджет и финанси, инвестиционна и икономическа политика, нормативна уредба, приватизация и общинска собственост“ ще се проведе на 21.09.2018 г.
 • Срок за входиране на докладни записки - 14.09.2018г.
  10.09.2018

  10.09.2018г.

 • Провеждане на извънредно заседание на Общински съвет – Ценово през м.Септември 2018г.
  4.09.2018

  04.09.2018 

 • График за провеждане на заседанието на Общински съвет – Ценово през м.август 2018г.
  20.08.2018

  20.08.2018 

  График за провеждане на заседанието на Общински съвет – Ценово през м. Август  2018г. - На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, свиквам на петдесет и второ заседание Общински съвет – Ценово, което ще се проведе на 22.08.2018г. (сряда) от 15:00 часа в заседателната зала на Общински съвет – Ценово. 

 • График за провеждане на заседанията на постоянните комисии през м.Август 2018 г.
  14.08.2018
  14.08.2018
  График за провеждане на заседанията на постоянните комисии през м.Август 2018 г.
  – Заседанието на ПК по „Бюджет и финанси, инвестиционна и икономическа политика, нормативна уредба, приватизация и общинска собственост“ ще се проведе на 17.08.2018 г.