Общинският съвет е орган на местното самоуправление и се избира от населението на общината при условия и по ред, определени от закона. Общинският съвет се състои от избраните общински съветници. Броят им, ясно е разписан от закона и Община Ценово е с 13 общински съветника. В изпълнение на правомощията си общинският съвет приема правилници, наредби, инструкции, решение, декларации и обръщения.

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ЗА МЕСТНИТЕ РЕФЕРЕНДУМИ >>
РЕШЕНИЕ № 9 от 17.05.2017 на Административен Съд Русе >> ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 6 от 16.01.2018 на Административен Съд Русе >>
РЕШЕНИЕ № 35 от 14.12.2018 на Административен Съд Русе >> РЕШЕНИЕ № 36 от 14.12.2018 на Административен Съд Русе >>
РЕШЕНИЕ № 20 от 17.04.2019 на Административен Съд Русе >> РЕШЕНИЕ № 25 от 30.04.2019 на Административен Съд Русе >> РЕШЕНИЕ № 32 от 20.06.2019 на Административен Съд Русе >>

Новини

Покана с дневен ред 55 редовно заседание на Общински съвет Ценово - 25.01.2023 г
18.01.2023
Покана и дневен ред дванадесето редовно заседание Общински съвет Ценово 29.07.2020
21.07.2020
30 семейства от Ценово получиха хранителни пакети от съграждани в чужбина
04.05.2020
Единодушно приеха бюджета на община Ценово за 2020 година
12.02.2020
Местни парламентаристи потвърдиха безлихвен заем на Община Ценово
27.11.2019
Общинските съветници в Ценово започнаха да си разпределят отговорностите
20.11.2019

Съобщения

Справка относо постъпилите предложения във връзка с проект на Наредба № 8
26.09.2023
Покана и дневен ред шестдесет и седмото редовно заседание Общински съвет Ценово на 27.09.2023
18.09.2023
Покана и дневен ред заседание на постоянни комисии на 21.09.2023
18.09.2023
Покана с дневен ред за шестдесет и шесто извънредно заседание на Общински съвет Ценово на 13.09.23
11.09.2023
Покана с дневен ред за шестдесет и петото редовно заседание на Общински съвет Ценово на 30.08.23
22.08.2023
Покана с дневен ред за заседание постоянни комисии на 25.08.2023
22.08.2023
Откриване процедура за избор на съдебни заседатели.
19.07.2023
Покана с дневен ред за шестдесет и четвъртото редовно заседание на Общински съвет Ценово на 26.07.23
18.07.2023
Покана с дневен ред за заседание постоянни комисии на 21.07.2023
18.07.2023
Покана за публично обсъждане на отчета на "Бюджета 2022" на Община Ценово
11.07.2023