Общинският съвет е орган на местното самоуправление и се избира от населението на общината при условия и по ред, определени от закона. Общинският съвет се състои от избраните общински съветници. Броят им, ясно е разписан от закона и Община Ценово е с 11 общински съветника. В изпълнение на правомощията си общинският съвет приема правилници, наредби, инструкции, решение, декларации и обръщения.

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ЗА МЕСТНИТЕ РЕФЕРЕНДУМИ >>
РЕШЕНИЕ № 9 от 17.05.2017 на Административен Съд Русе >> ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 6 от 16.01.2018 на Административен Съд Русе >>
РЕШЕНИЕ № 35 от 14.12.2018 на Административен Съд Русе >> РЕШЕНИЕ № 36 от 14.12.2018 на Административен Съд Русе >>
РЕШЕНИЕ № 20 от 17.04.2019 на Административен Съд Русе >> РЕШЕНИЕ № 25 от 30.04.2019 на Административен Съд Русе >> РЕШЕНИЕ № 32 от 20.06.2019 на Административен Съд Русе >>

Новини

Покана с дневен ред 55 редовно заседание на Общински съвет Ценово - 25.01.2023 г
18.01.2023
Покана и дневен ред дванадесето редовно заседание Общински съвет Ценово 29.07.2020
21.07.2020
30 семейства от Ценово получиха хранителни пакети от съграждани в чужбина
04.05.2020
Единодушно приеха бюджета на община Ценово за 2020 година
12.02.2020
Местни парламентаристи потвърдиха безлихвен заем на Община Ценово
27.11.2019
Общинските съветници в Ценово започнаха да си разпределят отговорностите
20.11.2019

Съобщения

Покана с дневен ред за заседание на двете постоянни комисии
19.02.2024
Покана с дневен ред за осмото редовно заседание на Общински съвет Ценово
19.02.2024
Покана с дневен ред за седмото извънредно заседание на Общински съвет Ценово
12.02.2024
Покана с дневен ред за шесто редовно заседание на Общински съвет Ценово на 31.01.2024
22.01.2024
Покана с дневен ред за заседание на постоянни комисии на 26.01.2024
22.01.2024
Справка относо постъпилите предложения във връзка с проект на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет
28.12.2023
Покана с дневен ред за петото редовно заседание на Общински съвет Ценово
21.12.2023
Покана и дневен ред за четвърто(извънредно) заседание на Общински съвет
07.12.2023
Покана с дневен ред за третото редовно заседание na 27.11.2023
23.11.2023
Проект на Правилник за организацията и дейността на Общински съве
22.11.2023