Общинският съвет е орган на местното самоуправление и се избира от населението на общината при условия и по ред, определени от закона. Общинският съвет се състои от избраните общински съветници. Броят им, ясно е разписан от закона и Община Ценово е с 13 общински съветника. В изпълнение на правомощията си общинският съвет приема правилници, наредби, инструкции, решение, декларации и обръщения.

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ЗА МЕСТНИТЕ РЕФЕРЕНДУМИ >>
РЕШЕНИЕ № 9 от 17.05.2017 на Административен Съд Русе >> ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 6 от 16.01.2018 на Административен Съд Русе >>
РЕШЕНИЕ № 35 от 14.12.2018 на Административен Съд Русе >> РЕШЕНИЕ № 36 от 14.12.2018 на Административен Съд Русе >>
РЕШЕНИЕ № 20 от 17.04.2019 на Административен Съд Русе >> РЕШЕНИЕ № 25 от 30.04.2019 на Административен Съд Русе >> РЕШЕНИЕ № 32 от 20.06.2019 на Административен Съд Русе >>

Новини

Покана с дневен ред 55 редовно заседание на Общински съвет Ценово - 25.01.2023 г
18.01.2023
Покана и дневен ред дванадесето редовно заседание Общински съвет Ценово 29.07.2020
21.07.2020
30 семейства от Ценово получиха хранителни пакети от съграждани в чужбина
04.05.2020
Единодушно приеха бюджета на община Ценово за 2020 година
12.02.2020
Местни парламентаристи потвърдиха безлихвен заем на Община Ценово
27.11.2019
Общинските съветници в Ценово започнаха да си разпределят отговорностите
20.11.2019

Съобщения

Покана и дневен ред на 60 редовно заседание на ОбС Ценово - 29.03.2023
28.03.2023
Покана с дневен ред петдесет и седмо редовно заседание ОбС Ценово - 29.03.2023
21.03.2023
Покана с дневен ред петдесет и осмо извънредно заседание ОбС Ценово - 24.03.2023
21.03.2023
Покана с дневен ред петдесет и седмо редовно заседание ОбС Ценово - 23.02.2023
15.02.2023
Покана с дневен ред заседание ПК при Общински съвет Ценово - 17.02.2023 г
15.02.2023
Покана с дневен ред заседание ПК при Общински съвет Ценово - 20.01.2023 г
18.01.2023
Справки по чл.26, ал. 5
29.12.2022
Справка по чл. 26, ал. 5 ЗНА - за Наредба № 2.
20.12.2022
Покана с дневен ред петдесет и четвърто редовно заседание ОбС Ценово - 29.12.2022 г.
20.12.2022
Покана с дневен ред заседание на ПК при Общински съвет Ценово - 23.12.2022 г.
20.12.2022