Общинският съвет е орган на местното самоуправление и се избира от населението на общината при условия и по ред, определени от закона. Общинският съвет се състои от избраните общински съветници. Броят им, ясно е разписан от закона и Община Ценово е с 11 общински съветника. В изпълнение на правомощията си общинският съвет приема правилници, наредби, инструкции, решение, декларации и обръщения.

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ЗА МЕСТНИТЕ РЕФЕРЕНДУМИ >>
РЕШЕНИЕ № 9 от 17.05.2017 на Административен Съд Русе >> ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 6 от 16.01.2018 на Административен Съд Русе >>
РЕШЕНИЕ № 35 от 14.12.2018 на Административен Съд Русе >> РЕШЕНИЕ № 36 от 14.12.2018 на Административен Съд Русе >>
РЕШЕНИЕ № 20 от 17.04.2019 на Административен Съд Русе >> РЕШЕНИЕ № 25 от 30.04.2019 на Административен Съд Русе >> РЕШЕНИЕ № 32 от 20.06.2019 на Административен Съд Русе >>

Новини

Покана с дневен ред 55 редовно заседание на Общински съвет Ценово - 25.01.2023 г
18.01.2023
Покана и дневен ред дванадесето редовно заседание Общински съвет Ценово 29.07.2020
21.07.2020
30 семейства от Ценово получиха хранителни пакети от съграждани в чужбина
04.05.2020
Единодушно приеха бюджета на община Ценово за 2020 година
12.02.2020
Местни парламентаристи потвърдиха безлихвен заем на Община Ценово
27.11.2019
Общинските съветници в Ценово започнаха да си разпределят отговорностите
20.11.2019

Съобщения

Покана с дневен ред за шестнадесето редовно заседание на Общински съвет Ценово
18.06.2024
Покана с дневен ред за шестото заседание на двете постоянни комисии
18.06.2024
Откриване на процедура за избор на съдебни заседатели
17.06.2024
Покана с дневен ред за петнадесетото редовно заседание на Общински съвет - Ценово 29.05.2024
21.05.2024
Покана с дневен ред за 14 извънредно заседание на Общински съвет Ценово на 22 май
20.05.2024
Покана с дневен ред за заседание на постоянниte комисии на 22 май
20.05.2024
Покана с дневен ред за тринадесетото извънредно заседание на Общински съвет Ценово na 16.05.2024
15.05.2024
Покана с дневен ред за заседание на постоянниte комисии на 26 април
23.04.2024
Покана с дневен ред за дванадесетото редовно заседание на Общински съвет Ценово на 30 април
23.04.2024
Покана с дневен ред за единадесето извънредно заседание на Общински съвет Ценово
19.04.2024