ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

27.11.2019

С едноминутно мълчание в памет на големия български актьор Стефан Данаилов започна първото редовно заседание на Общинския съвет в Ценово. Местните парламентаристи единодушно подкрепиха предложението председателят на Общинския съвет Георги Георгиев да членува в Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България. Членовете на новоизбрания Общински съвет с пълно мнозинство взеха решение да потвърдят процедурата за безлихвен заем по трансграничния проект с румънските общини Гряка и Хотареле за намаляване на рисковете от природни бедствия. Независимо, че и предходният общински съвет бе дал съгласие за отпускане на безлихвен заем в размер на 621 332 лева, Министерството на финансите изпрати указание, че трябва да има решение и от новия местен парламент. По проекта вече е закупена универсална машина, която е на разположение на община Ценово. Високопроходимият камион е оборудван с чупещо се гребло за почистване на сняг и устройство за разпръскване на инертни материали по пътищата. Към машината може да се прикачва инвентар за почистване на банкетите и канавките  както и за подрязване на надвиснали клони на дървета и храсти по общинската пътна мрежа. Четири климатика ще бъдат закупени за залите за фитнес в Долна Студена и Караманово и за залата за празнични ритуали в Долна Студена. Необходимата сума от 10 200 лева ще бъде осигурена от допълнителни постъпления от продажба на урегулирани поземлени имоти. Направеното предложение получи безрезервна подкрепа по време на заседанието.

Марий ПЕЙЧЕВ,
Връзки с обществеността    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 mmmmm
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  mmmmm