Докладни записки

 
Докладна записка вх.№464 от 15.10.2021
Докладна записка вх.№462 от 11.10.2021   
Докладна записка вх.№454 от 17.09.2021 
Докладна записка вх.№453 от 17.09.2021 
Докладна записка вх.№452 от 17.09.2021
Докладна записка вх.№451 от 17.09.2021 
Докладна записка вх.№450 от 17.09.2021
Докладна записка вх.№449 от 14.09.2021 
Докладна записка вх.№445 от 08.09.2021
Доклад за изпълнението на приходната и разходната част на бюджет 2021 г. - първо шестмесечие.
Докладна записка вх.№435 от 19.08.2021 
Докладна записка вх.№432 от 19.08.2021 
Докладна записка вх.№431 от 18.08.2021 
Докладна записка вх.№428 от 16.08.2021 
Докладна записка вх.№427 от 16.08.2021 
Докладна записка вх.№426 от 13.08.2021  
Докладна записка вх.№425 от 11.08.2021
Докладна записка вх.№424 от 11.08.2021 
Докладна записка вх.№423 от 11.08.2021 
Докладна записка вх.№422 от 11.08.2021 
Докладна записка вх.№421 от 09.08.2021 
Докладна записка вх.№414 от 19.07.2021   
Докладна записка вх.№419 от 22.07.2021
 

Докладна записка вх.№418 от 22.07.2021 
Докладна записка вх.№416 от 19.07.2021  
Докладна записка вх.№415 от 19.07.2021 
Докладна записка вх.№413 от 19.07.2021  
Докладна записка вх.№412 от 19.07.2021  
Докладна записка вх.№411 от 19.07.2021 
Докладна записка вх.№409 от 16.07.2021  
Докладна записка вх.№408 от 16.07.2021 
Докладна записка вх.№406 от 15.07.2021 
Докладна записка вх.№405 от 14.07.2021 
Докладна записка вх.№404 от 14.07.2021 
Докладна записка вх.№403 от 14.07.2021 
Докладна записка вх.№402 от 14.07.2021 
Докладна записка вх.№401 от 13.07.2021 
Докладна записка вх.№398 от 29.06.2021

Докладна записка вх.№397 от 28.06.2021
 

Докладна записка вх.№396 от 28.06.2021 
Докладна записка вх.№395 от 21.06.2021  
Докладна записка вх.№393 от 18.06.2021 
Докладна записка вх.№392 от 18.06.2021 
Докладна записка вх.№388 от 17.05.2021
Докладна записка вх.№387 от 14.05.2021
Докладна записка вх.№386 от 14.05.2021
Докладна записка вх.№385 от 14.05.2021
Докладна записка вх.№384 от 14.05.2021
Докладна записка вх.№383 от 12.05.2021
Докладна записка вх.№377 от 19.04.2021 
Докладна записка вх.№376 от 19.04.2021 
Докладна записка вх.№375 от 16.04.2021 
Докладна записка вх.№374 от 16.04.2021 
Докладна записка вх.№373 от 16.04.2021 
Докладна записка вх.№372 от 16.04.2021 
Докладна записка вх.№371 от 16.04.2021 
Докладна записка вх.№370 от 16.04.2021
Докладна записка вх.№369 от 16.04.2021
Докладна записка вх.№366 от 15.04.2021 
Докладна записка вх.№365 от 15.04.2021
Докладна записка вх.№362 от 08.04.2021 
Докладна записка вх.№359 от 22.03.2021 
Докладна записка вх.№358 от 19.03.2021 
Докладна записка вх.№357 от 19.03.2021 
Докладна записка вх.№356 от 19.03.2021 
Докладна записка вх.№355 от 18.03.2021 
Докладна записка вх.№354 от 18.03.2021 
Докладна записка вх.№353 от 18.03.2021 
Докладна записка вх.№352 от 18.03.2021 
Докладна записка вх.№351 от 18.03.2021 
Докладна записка вх.№350 от 18.03.2021 
Докладна записка вх.№349 от 17.03.2021 
Докладна записка вх.№348 от 17.03.2021 
Докладна записка вх.№347 от 16.03.2021 
Докладна записка вх.№345 от 12.03.2021 
Докладна записка вх.№344 от 12.03.2021 
Докладна записка вх.№343 от 12.03.2021 
Докладна записка вх.№341 от 19.02.2021
Докладна записка вх.№339 от 16.02.2021 

Докладна записка вх.№338 от 15.02.2021

Докладна записка вх.№337 от 15.02.2021
Докладна записка вх.№336 от 12.02.2021
Докладна записка вх.№335 от 12.02.2021
Докладна записка вх.№334 от 11.02.2021  
Докладна записка вх.№333 от 08.02.2021  
Докладна записка вх.№331 от 05.02.2021  
Докладна записка вх.№327 от 29.01.2021  
Докладна записка вх.№323 от 21.01.2021 
Докладна записка вх.№325 от 25.01.2021
Докладна записка вх.№322 от 15.01.2021   
Докладна записка вх.№321 от 15.01.2021   
Докладна записка вх.№320 от 14.01.2021  
Докладна записка вх.№319 от 14.01.2021 
Докладна записка вх.№315 от 17.12.2020  
Докладна записка вх.№317 от 05.01.2021 
Докладна записка вх.№314 от 16.12.2020
  
Докладна записка вх.№313 от 16.12.2020
Докладна записка вх.№312 от 15.12.2020 
Докладна записка вх.№310 от 14.12.2020 
Докладна записка вх.№309 от 11.12.2020
Докладна записка вх.№308 от 09.12.2020  
Докладна записка вх.№306 от 07.12.2020
  
Докладна записка вх.№303 от 25.11.2020 
Докладна записка вх.№301 от 19.11.2020 

Докладна записка вх.№299 от 19.11.2020 

Докладна записка вх.№295
 от 
16.11.2020 
Докладна записка вх.№294 от 13.11.2020 
Докладна записка вх.№293 от 13.11.2020 
Докладна записка вх.№292 от 13.11.2020
Докладна записка вх.№291 от 10.11.2020
Докладна записка вх.№283 от 16.10.2020 
Докладна записка вх.№282 от 16.10.2020 
Докладна записка вх.№281 от 16.10.2020 
Докладна записка вх.№280 от 16.10.2020 
Докладна записка вх.№279 от 14.10.2020 
Докладна записка вх.№276 от 12.10.2020 
Докладна записка вх.№272 от 23.09.2020 
Докладна записка вх.№271 от 18.09.2020 
Докладна записка вх.№270 от 17.09.2020 
Докладна записка вх.№268 от 09.09.2020   
Докладна записка вх.№267 от 09.09.2020  
Докладна записка вх.№259 от 25.08.2020 
Докладна записка вх.№258 от 18.08.2020 
 

Докладна записка вх.№253 от 17.08.2020  
Докладна записка вх.№252 от 13.08.2020  
Докладна записка вх.№251 от 11.08.2020   
Докладна записка вх.№250 от 11.08.2020   
Докладна записка вх.№249 от 11.08.2020 
Докладна записка вх.№240 от 24.07.2020  
Докладна записка вх.№236 от 17.07.2020
  
Докладна записка вх.№235 от 17.07.2020  
Докладна записка вх.№234 от 17.07.2020   
Докладна записка вх.№233 от 07.07.2020   
Докладна записка вх.№232 от 17.07.2020 
Докладна записка вх.№231 от 17.07.2020 
Докладна записка вх.№230 от 16.07.2020 
Докладна записка вх.№229 от 15.07.2020 
Докладна записка вх.№228 от 09.07.2020 
Докладна записка вх.№227 от 09.07.2020 
Докладна записка вх.№226 от 09.07.2020 
Докладна записка вх.№214 от 22.06.2020  
Докладна записка вх.№207 от 18.06.2020  
Докладна записка вх.№205 от 17.06.2020   
Докладна записка изх.№151 от 08.06.2020   
Докладна записка вх.№203 от 15.06.2020 
      - Приложение 4 към Докладна записка вх.№203 от 15.06.2020 
Докладна записка вх.№201 от 15.06.2020 
Докладна записка вх.№199 от 12.06.2020 
Докладна записка вх.№198 от 12.06.2020 
Докладна записка вх.№197 от 12.06.2020 
Докладна записка вх.№196 от 11.06.2020 
Докладна записка вх.№194 от 08.06.2020 
Докладна записка вх.№191 от 28.05.2020 
Докладна записка вх.№187 от 21.05.2020 
Докладна записка вх.№185 от 19.05.2020 
Докладна записка вх.№186 от 20.05.2020 
Докладна записка вх.№184 от 15.05.2020 
Докладна записка вх.№183 от 14.05.2020 
Докладна записка вх.№180 от 12.05.2020 
Докладна записка вх.№179 от 12.05.2020 
Докладна записка вх.№176 от 28.04.2020 
Докладна записка вх.№172 от 27.04.2020 
Докладна записка вх.№168 от 21.04.2020 
      - 
Промяна в докладна записка вх. № 168-21.04.2020
Докладна записка вх.№167 от 16.04.2020 
Докладна записка вх.№166 от 16.04.2020 
Докладна записка вх.№165 от 16.04.2020 
Докладна записка вх.№164 от 16.04.2020
Докладна записка вх.№163 от 16.04.2020
Докладна записка вх.№162 от 15.04.2020 
Докладна записка вх.№161 от 15.04.2020 
      - 
Отпадане на докладна записка вх. № 161-15.04.2020
Докладна записка вх.№160 от 13.04.2020 
Докладна записка вх.№158 от 13.04.2020 
Докладна записка вх.№151 от 01.04.2020 
      - 
Промяна в докладна записка вх.№ 151-01.04.2020
Докладна записка вх.№92 от 10.03.2020

Докладна записка вх.№147 от 26.03.2020
Докладна записка вх.№143 от 19.03.2020
Докладна записка вх.№141 от 16.03.2020 
Докладна записка вх.№139 от 13.03.2020 
Докладна записка вх.№138 от 13.03.2020 
Докладна записка вх.№135 от 11.03.2020 

Докладна записка изх.№78 от 25.02.2020 

Докладна записка вх.№129 от 26.02.2020
Докладна записка вх.№128 от 25.02.2020 
Докладна записка вх.№124 от 18.02.2020 
Докладна записка вх.№123 от 18.02.2020 
Докладна записка вх.№122 от 17.02.2020 
Докладна записка вх.№121 от 17.02.2020 
Докладна записка вх.№120 от 14.02.2020 
Докладна записка вх.№116 от 10.02.2020 
Докладна записка вх.№115 от 10.02.2020 
Докладна записка вх.№114 от 10.02.2020 
Докладна записка вх.№109 от 05.02.2020 
Докладна записка вх.№107 от 30.01.2020  
Докладна записка вх.№106 от 30.01.2020  
Докладна записка вх.№104 от 28.01.2020  
Докладна записка вх.№103 от 28.01.2020  
Докладна записка вх.№99 от 22.01.2020 

Докладна записка вх.№100 от 23.01.2020 
- Приложения към бюджет 2020

Докладна записка вх.№96 от 17.01.2020 
Докладна записка вх.№95 от 17.01.2020 
Докладна записка вх.№94 от 17.01.2020 
Докладна записка вх.№93 от 17.01.2020 
Докладна записка вх.№92 от 17.01.2020 
Докладна записка вх.№91 от 17.01.2020 

Докладна записка вх.№90 от 16.01.2020  
Докладна записка вх.№89 от 16.01.2020  

Докладна записка вх.№86 от 16.01.2020  
Докладна записка вх.№80 от 08.01.2020  
Докладна записка вх.№79 от 08.01.2020 
Проект за Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация - мандат 2019-2023г.  
Докладна записка вх.№78 от 07.01.2020  
Докладна записка вх.№77 от 07.01.2020 

Докладна записка вх.№70 от 09.12.2019  
Докладна записка вх.№69 от 09.12.2019 
Докладна записка вх.№68 от 09.12.2019 
Докладна записка вх.№67 от 09.12.2019
Докладна записка вх.№66 от 09.12.2019
Докладна записка вх.№65 от 09.12.2019   
Докладна записка вх.№56 от 05.12.2019 
Докладна записка вх.№55 от 04.12.2019
Докладна записка вх.№46 от 03.12.2019  
Докладна записка вх.№27 от 25.11.2019
  
Докладна записка вх.№26 от 22.11.2019 

Докладна записка вх.№24 от 19.11.2019

Докладна записка вх.№18 от 15.11.2019

Докладна записка вх.№16 от 14.11.2019

Протокол №2 от 19.11.2019 г.
Докладна записка вх.№ 20 от 18.11.2019
Докладна записка вх.№ 17 от 14.11.2019
Докладна записка вх.№ 13 от 13.11.2019
Докладна записка вх.№ 12 от 13.11.2019
Докладна записка вх.№ 11 от 13.11.2019
Докладна записка вх.№ 10 от 12.11.2019