Докладни записки

 
Докладна записка вх.№ 931 от 15.11.2018   
Докладна записка вх.№ 930 от 15.11.2018 
Докладна записка вх.№ 929 от 15.11.2018 
Докладна записка вх.№ 928 от 15.11.2018 

Докладна записка вх.№ 927 от 14.11.2018 
Докладна записка вх.№ 925 от 13.11.2018 
Докладна записка вх.№ 921 от 05.11.2018 

Протокол №55 от 31.10.2018 г. 
Докладна записка вх.№ 914 от 19.10.2018  
Докладна записка вх.№ 913 от 19.10.2018 
Докладна записка вх.№ 912 от 16.10.2018
Докладна записка вх.№ 906 от 09.10.2018

Протокол №54 от 26.09.2018 г.
Докладна записка вх.№ 895 от 14.09.2018
Докладна записка вх.№ 894 от 13.09.2018
Докладна записка вх.№ 893 от 13.09.2018
Докладна записка вх.№ 892 от 12.09.2018  
Докладна записка вх.№ 891 от 10.09.2018 

Докладна записка вх.№ 890 от 13.09.2018
Докладна записка вх.№ 888 от 13.09.2018

Докладна записка вх.№ 887 от 12.09.2018
  
Докладна записка вх.№ 885 от 10.09.2018     
Докладна записка вх.№ 873 от 17.08.2018

Протокол №53 от 10.09.2018г. 
Докладна записка вх.№ 884 от 07.09.2018
 
Докладна записка вх.№ 872 от 17.08.2018 

Протокол №52 от 22.08.2018г
Докладна записка вх.№ 872 от 17.08.2018 
Докладна записка вх.№ 870 от 14.08.2018 
Докладна записка вх.№ 850 от 13.07.2018 
Докладна записка вх.№ 797 от 01.06.2018  

Протокол №51 от 25.07.2018г. 
Докладна записка вх.№ 858 от 19.07.2018 
Докладна записка вх.№ 852 от 13.07.2018 
Докладна записка вх.№ 851 от 13.07.2018 
Докладна записка вх.№ 850 от 13.07.2018 
Докладна записка вх.№ 849 от 13.07.2018 
Докладна записка вх.№ 848 от 13.07.2018 
Докладна записка вх.№ 847 от 13.07.2018 
Докладна записка вх.№ 843 от 12.07.2018 

Докладна записка вх.№ 837 от 12.07.2018 
Докладна записка вх.№ 838 от 12.07.2018 
Докладна записка вх.№ 839 от 12.07.2018 
Докладна записка вх.№ 840 от 12.07.2018 

Докладна записка вх.№ 831 от 11.07.2018 
Докладна записка вх.№ 825 от 02.07.2018 

Протокол №50 от 03.07.2018г
Докладна записка вх.№ 821 от 27.06.2018  
Докладна записка вх.№ 819 от 26.06.2018 
Докладна записка вх.№ 797 от 01.06.2018  

Протокол №49 от 22.06.2018г.
Докладна записка вх.№ 812 от 13.06.2018 
Докладна записка вх.№ 811 от 12.06.2018 
Докладна записка вх.№ 801 от 06.06.2018  

Протокол №48 от 30.05.2018г. 
Докладна записка вх.№ 794 от 29.05.2018 
Докладна записка вх.№ 785 от 21.05.2018 
Докладна записка вх.№ 784 от 21.05.2018 
Докладна записка вх.№ 783 от 21.05.2018 
Докладна записка вх.№ 782 от 21.05.2018 
Докладна записка вх.№ 781 от 21.05.2018 
Докладна записка вх.№ 780 от 21.05.2018 
Докладна записка вх.№ 779 от 21.05.2018 
Докладна записка вх.№ 778 от 21.05.2018 
Докладна записка вх.№ 777 от 21.05.2018 
Докладна записка вх.№ 776 от 21.05.2018 
Докладна записка вх.№ 775 от 21.05.2018 
Докладна записка вх.№ 774 от 21.05.2018 
Докладна записка вх.№ 772 от 18.05.2018 
Докладна записка вх.№ 771 от 18.05.2018 
Докладна записка вх.№ 770 от 18.05.2018 
Докладна записка вх.№ 769 от 18.05.2018  

Протокол №47 от 21.05.2018г. - извънредно заседание
Докладна записка вх.№ 768 от 18.05.2018  

Протокол №46 от 25.04.2018г.
Докладна записка вх.№ 750 от 16.04.2018 
Докладна записка вх.№ 749 от 12.04.2018 
Докладна записка вх.№ 747 от 16.04.2018 
Докладна записка вх.№ 746 от 12.04.2018 
Докладна записка вх.№ 745 от 16.04.2018 
Докладна записка вх.№ 742 от 12.04.2018 
Докладна записка вх.№ 741 от 12.04.2018 
Докладна записка вх.№ 739 от 11.04.2018 
Докладна записка вх.№ 737 от 11.04.2018  

Протокол №45 от 28.03.2018г.
Докладна записка вх.№ 717 от 19.03.2018 
Докладна записка вх.№ 716 от 19.03.2018 
Докладна записка вх.№ 715 от 16.03.2018 
Докладна записка вх.№ 711 от 15.03.2018 
Докладна записка вх.№ 710 от 14.03.2018 
Докладна записка вх.№ 709 от 14.03.2018 
Докладна записка вх.№ 704 от 13.03.2018 
Докладна записка вх.№ 702 от 12.03.2018