Докладни записки

Докладна записка вх.№147 от 26.03.2020
Докладна записка вх.№143 от 19.03.2020
Докладна записка вх.№141 от 16.03.2020 
Докладна записка вх.№139 от 13.03.2020 
Докладна записка вх.№138 от 13.03.2020 
Докладна записка вх.№135 от 11.03.2020 

Докладна записка изх.№78 от 25.02.2020 

Докладна записка вх.№129 от 26.02.2020
Докладна записка вх.№128 от 25.02.2020 
Докладна записка вх.№124 от 18.02.2020 
Докладна записка вх.№123 от 18.02.2020 
Докладна записка вх.№122 от 17.02.2020 
Докладна записка вх.№121 от 17.02.2020 
Докладна записка вх.№120 от 14.02.2020 
Докладна записка вх.№116 от 10.02.2020 
Докладна записка вх.№115 от 10.02.2020 
Докладна записка вх.№114 от 10.02.2020 
Докладна записка вх.№109 от 05.02.2020 
Докладна записка вх.№107 от 30.01.2020  
Докладна записка вх.№106 от 30.01.2020  
Докладна записка вх.№104 от 28.01.2020  
Докладна записка вх.№103 от 28.01.2020  
Докладна записка вх.№99 от 22.01.2020 

Докладна записка вх.№100 от 23.01.2020 
- Приложения към бюджет 2020

Докладна записка вх.№96 от 17.01.2020 
Докладна записка вх.№95 от 17.01.2020 
Докладна записка вх.№94 от 17.01.2020 
Докладна записка вх.№93 от 17.01.2020 
Докладна записка вх.№92 от 17.01.2020 
Докладна записка вх.№91 от 17.01.2020 

Докладна записка вх.№90 от 16.01.2020  
Докладна записка вх.№89 от 16.01.2020  

Докладна записка вх.№86 от 16.01.2020  
Докладна записка вх.№80 от 08.01.2020  
Докладна записка вх.№79 от 08.01.2020 
Проект за Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация - мандат 2019-2023г.  
Докладна записка вх.№78 от 07.01.2020  
Докладна записка вх.№77 от 07.01.2020 

Докладна записка вх.№70 от 09.12.2019  
Докладна записка вх.№69 от 09.12.2019 
Докладна записка вх.№68 от 09.12.2019 
Докладна записка вх.№67 от 09.12.2019
Докладна записка вх.№66 от 09.12.2019
Докладна записка вх.№65 от 09.12.2019   
Докладна записка вх.№56 от 05.12.2019 
Докладна записка вх.№55 от 04.12.2019
Докладна записка вх.№46 от 03.12.2019  
Докладна записка вх.№27 от 25.11.2019
  
Докладна записка вх.№26 от 22.11.2019 

Докладна записка вх.№24 от 19.11.2019

Докладна записка вх.№18 от 15.11.2019

Докладна записка вх.№16 от 14.11.2019

Протокол №2 от 19.11.2019 г.
Докладна записка вх.№ 20 от 18.11.2019
Докладна записка вх.№ 17 от 14.11.2019
Докладна записка вх.№ 13 от 13.11.2019
Докладна записка вх.№ 12 от 13.11.2019
Докладна записка вх.№ 11 от 13.11.2019
Докладна записка вх.№ 10 от 12.11.2019