Докладни записки

Докладна записка вх.№268 от 09.09.2020   
Докладна записка вх.№267 от 09.09.2020  
Докладна записка вх.№259 от 25.08.2020 
Докладна записка вх.№258 от 18.08.2020 
 

Докладна записка вх.№253 от 17.08.2020  
Докладна записка вх.№252 от 13.08.2020  
Докладна записка вх.№251 от 11.08.2020   
Докладна записка вх.№250 от 11.08.2020   
Докладна записка вх.№249 от 11.08.2020 
Докладна записка вх.№240 от 24.07.2020  
Докладна записка вх.№236 от 17.07.2020
  
Докладна записка вх.№235 от 17.07.2020  
Докладна записка вх.№234 от 17.07.2020   
Докладна записка вх.№233 от 07.07.2020   
Докладна записка вх.№232 от 17.07.2020 
Докладна записка вх.№231 от 17.07.2020 
Докладна записка вх.№230 от 16.07.2020 
Докладна записка вх.№229 от 15.07.2020 
Докладна записка вх.№228 от 09.07.2020 
Докладна записка вх.№227 от 09.07.2020 
Докладна записка вх.№226 от 09.07.2020 
Докладна записка вх.№214 от 22.06.2020  
Докладна записка вх.№207 от 18.06.2020  
Докладна записка вх.№205 от 17.06.2020   
Докладна записка изх.№151 от 08.06.2020   
Докладна записка вх.№203 от 15.06.2020 
      - Приложение 4 към Докладна записка вх.№203 от 15.06.2020 
Докладна записка вх.№201 от 15.06.2020 
Докладна записка вх.№199 от 12.06.2020 
Докладна записка вх.№198 от 12.06.2020 
Докладна записка вх.№197 от 12.06.2020 
Докладна записка вх.№196 от 11.06.2020 
Докладна записка вх.№194 от 08.06.2020 
Докладна записка вх.№191 от 28.05.2020 
Докладна записка вх.№187 от 21.05.2020 
Докладна записка вх.№185 от 19.05.2020 
Докладна записка вх.№186 от 20.05.2020 
Докладна записка вх.№184 от 15.05.2020 
Докладна записка вх.№183 от 14.05.2020 
Докладна записка вх.№180 от 12.05.2020 
Докладна записка вх.№179 от 12.05.2020 
Докладна записка вх.№176 от 28.04.2020 
Докладна записка вх.№172 от 27.04.2020 
Докладна записка вх.№168 от 21.04.2020 
      - 
Промяна в докладна записка вх. № 168-21.04.2020
Докладна записка вх.№167 от 16.04.2020 
Докладна записка вх.№166 от 16.04.2020 
Докладна записка вх.№165 от 16.04.2020 
Докладна записка вх.№164 от 16.04.2020
Докладна записка вх.№163 от 16.04.2020
Докладна записка вх.№162 от 15.04.2020 
Докладна записка вх.№161 от 15.04.2020 
      - 
Отпадане на докладна записка вх. № 161-15.04.2020
Докладна записка вх.№160 от 13.04.2020 
Докладна записка вх.№158 от 13.04.2020 
Докладна записка вх.№151 от 01.04.2020 
      - 
Промяна в докладна записка вх.№ 151-01.04.2020
Докладна записка вх.№92 от 10.03.2020

Докладна записка вх.№147 от 26.03.2020
Докладна записка вх.№143 от 19.03.2020
Докладна записка вх.№141 от 16.03.2020 
Докладна записка вх.№139 от 13.03.2020 
Докладна записка вх.№138 от 13.03.2020 
Докладна записка вх.№135 от 11.03.2020 

Докладна записка изх.№78 от 25.02.2020 

Докладна записка вх.№129 от 26.02.2020
Докладна записка вх.№128 от 25.02.2020 
Докладна записка вх.№124 от 18.02.2020 
Докладна записка вх.№123 от 18.02.2020 
Докладна записка вх.№122 от 17.02.2020 
Докладна записка вх.№121 от 17.02.2020 
Докладна записка вх.№120 от 14.02.2020 
Докладна записка вх.№116 от 10.02.2020 
Докладна записка вх.№115 от 10.02.2020 
Докладна записка вх.№114 от 10.02.2020 
Докладна записка вх.№109 от 05.02.2020 
Докладна записка вх.№107 от 30.01.2020  
Докладна записка вх.№106 от 30.01.2020  
Докладна записка вх.№104 от 28.01.2020  
Докладна записка вх.№103 от 28.01.2020  
Докладна записка вх.№99 от 22.01.2020 

Докладна записка вх.№100 от 23.01.2020 
- Приложения към бюджет 2020

Докладна записка вх.№96 от 17.01.2020 
Докладна записка вх.№95 от 17.01.2020 
Докладна записка вх.№94 от 17.01.2020 
Докладна записка вх.№93 от 17.01.2020 
Докладна записка вх.№92 от 17.01.2020 
Докладна записка вх.№91 от 17.01.2020 

Докладна записка вх.№90 от 16.01.2020  
Докладна записка вх.№89 от 16.01.2020  

Докладна записка вх.№86 от 16.01.2020  
Докладна записка вх.№80 от 08.01.2020  
Докладна записка вх.№79 от 08.01.2020 
Проект за Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация - мандат 2019-2023г.  
Докладна записка вх.№78 от 07.01.2020  
Докладна записка вх.№77 от 07.01.2020 

Докладна записка вх.№70 от 09.12.2019  
Докладна записка вх.№69 от 09.12.2019 
Докладна записка вх.№68 от 09.12.2019 
Докладна записка вх.№67 от 09.12.2019
Докладна записка вх.№66 от 09.12.2019
Докладна записка вх.№65 от 09.12.2019   
Докладна записка вх.№56 от 05.12.2019 
Докладна записка вх.№55 от 04.12.2019
Докладна записка вх.№46 от 03.12.2019  
Докладна записка вх.№27 от 25.11.2019
  
Докладна записка вх.№26 от 22.11.2019 

Докладна записка вх.№24 от 19.11.2019

Докладна записка вх.№18 от 15.11.2019

Докладна записка вх.№16 от 14.11.2019

Протокол №2 от 19.11.2019 г.
Докладна записка вх.№ 20 от 18.11.2019
Докладна записка вх.№ 17 от 14.11.2019
Докладна записка вх.№ 13 от 13.11.2019
Докладна записка вх.№ 12 от 13.11.2019
Докладна записка вх.№ 11 от 13.11.2019
Докладна записка вх.№ 10 от 12.11.2019