Решения на Общински Съвет 

 

Протокол № 001 от 06.11.2019 г., решение 001-003