Председател на Общински съвет

Георги Любенов Георгиев
Адрес: Община Ценово,
ул. “Цар Освободител” № 66
Тел: 0887199398