Общинският съвет е орган на местното самоуправление и се избира от населението на общината при условия и по ред, определени от закона. Общинският съвет се състои от избраните общински съветници. Броят им, ясно е разписан от закона и Община Ценово е с 13 общински съветника. В изпълнение на правомощията си общинският съвет приема правилници, наредби, инструкции, решение, декларации и обръщения.

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ЗА МЕСТНИТЕ РЕФЕРЕНДУМИ >>
РЕШЕНИЕ № 9 от 17.05.2017 на Административен Съд Русе >> ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 6 от 16.01.2018 на Административен Съд Русе >>
РЕШЕНИЕ № 35 от 14.12.2018 на Административен Съд Русе >> РЕШЕНИЕ № 36 от 14.12.2018 на Административен Съд Русе >>
РЕШЕНИЕ № 20 от 17.04.2019 на Административен Съд Русе >> РЕШЕНИЕ № 25 от 30.04.2019 на Административен Съд Русе >> РЕШЕНИЕ № 32 от 20.06.2019 на Административен Съд Русе >>

Новини

Покана и дневен ред дванадесето редовно заседание Общински съвет Ценово 29.07.2020
21.07.2020
30 семейства от Ценово получиха хранителни пакети от съграждани в чужбина
04.05.2020
Единодушно приеха бюджета на община Ценово за 2020 година
12.02.2020
Местни парламентаристи потвърдиха безлихвен заем на Община Ценово
27.11.2019
Общинските съветници в Ценово започнаха да си разпределят отговорностите
20.11.2019

Съобщения

Покана за публично обсъждане на годишният отчет за изпълнението на Бюджет 2021 г. на Община Ценово.
20.07.2022
Покана с дневен ред за четиридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет Ценово
19.07.2022
Покана с дневен ред за заседание на ПК при Общински съвет Ценово
19.07.2022
Покана с дневен ред за четиридесет и пето редовно заседание на Общински съвет Ценово.
21.06.2022
Покана с дневен ред за заседание на ПК при Общински съвет Ценово
21.06.2022
Покана с дневен ред за четиридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет Ценово
18.05.2022
Покана с дневен ред за заседание на ПК при Общински съвет Ценово
18.05.2022
Покана с дневен ред за четиридесет и второ редовно засение на Общински съвет Ценово - 27.04.2022 г.
19.04.2022
Покана с дневен ред за заседание на ПК при Общински съвет Ценово - 21.04.2022 г.
19.04.2022
Покана с дневен ред за четиридесето редовно заседание на Общински съвет Ценово - 30.03.2022 г.
24.03.2022