Общинският съвет е орган на местното самоуправление и се избира от населението на общината при условия и по ред, определени от закона. Общинският съвет се състои от избраните общински съветници. Броят им, ясно е разписан от закона и Община Ценово е с 13 общински съветника. В изпълнение на правомощията си общинският съвет приема правилници, наредби, инструкции, решение, декларации и обръщения.

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ЗА МЕСТНИТЕ РЕФЕРЕНДУМИ >> РЕШЕНИЕ № 9 от 17.05.2017 на Административен Съд Русе >> ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 6 от 16.01.2018 на Административен Съд Русе >> РЕШЕНИЕ № 35 от 14.12.2018 на Административен Съд Русе >> РЕШЕНИЕ № 36 от 14.12.2018 на Административен Съд Русе >>

Новини

Коледари в общински съвет Ценово
21.12.2018
Конкурс за автентична сурвакница
20.12.2018
Ценово подкрепи кандидатстване за безлихвен заем по ПУДОС
18.12.2018
Продажбата на два имота одобриха съветниците в Ценово
28.11.2018
Уебсайт на Общински съвет Ценово
01.03.2018

Съобщения

График за провеждане на заседанията на постоянните комисии през м. Март 2019 г.
18.03.2019
График за провеждане на заседанието на Общински съвет – Ценово през м. Март 2019г.
08.03.2019
График за провеждане на заседанието на Общински съвет – Ценово през м. Февруари 2019г.
26.02.2019
График за провеждане на обществени консултации
22.02.2019
График за провеждане на заседанията на постоянните комисии през м. Февруари 2019 г.
19.02.2019
График за провеждане на заседанието на Общински съвет – Ценово през м. Февруари 2019г.
05.02.2019
График за провеждане на обществени консултации
24.01.2019
График за провеждане на заседанията на постоянните комисии през м. Януари 2019 г.
18.01.2019
Провеждане на извънредно заседание на Общински съвет – Ценово през м.Януари 2019г.
10.01.2019
Срок за входиране на докладни записки - 18.01.2019г.
07.01.2019