Общинският съвет е орган на местното самоуправление и се избира от населението на общината при условия и по ред, определени от закона. Общинският съвет се състои от избраните общински съветници. Броят им, ясно е разписан от закона и Община Ценово е с 13 общински съветника. В изпълнение на правомощията си общинският съвет приема правилници, наредби, инструкции, решение, декларации и обръщения.

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ЗА МЕСТНИТЕ РЕФЕРЕНДУМИ >>
РЕШЕНИЕ № 9 от 17.05.2017 на Административен Съд Русе >> ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 6 от 16.01.2018 на Административен Съд Русе >>
РЕШЕНИЕ № 35 от 14.12.2018 на Административен Съд Русе >> РЕШЕНИЕ № 36 от 14.12.2018 на Административен Съд Русе >>
РЕШЕНИЕ № 20 от 17.04.2019 на Административен Съд Русе >> РЕШЕНИЕ № 25 от 30.04.2019 на Административен Съд Русе >> РЕШЕНИЕ № 32 от 20.06.2019 на Административен Съд Русе >> РЕШЕНИЕ № 33 от 26.06.2019 на Административен Съд Русе >>

Новини

Коледари в общински съвет Ценово
21.12.2018
Конкурс за автентична сурвакница
20.12.2018
Ценово подкрепи кандидатстване за безлихвен заем по ПУДОС
18.12.2018
Продажбата на два имота одобриха съветниците в Ценово
28.11.2018
Уебсайт на Общински съвет Ценово
01.03.2018

Съобщения

СЪОБЩЕНИЕ за откриване на процедура за съдебни заседатели
12.07.2019
Провеждане на заседание на постоянната комисия за "Противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество"
24.06.2019
График за провеждане на заседанията на постоянните комисии през м. Юни 2019 г.
17.06.2019
График за провеждане на заседанието на Общински съвет – Ценово през м. Май 2019г.
23.05.2019
Провеждане на извънредно заседание на Общински съвет – Ценово през м.Май 2019г.
20.05.2019
График за провеждане на заседанията на постоянните комисии през м. Май 2019 г.
20.05.2019
График за провеждане на заседанието на Общински съвет – Ценово през м. Април 2019г.
22.04.2019
График за провеждане на заседанията на постоянните комисии през м. Април 2019 г.
15.04.2019
График за провеждане на заседанието на Общински съвет – Ценово през м. Март 2019г.
25.03.2019
График за провеждане на заседанията на постоянните комисии през м. Март 2019 г.
18.03.2019