Общинският съвет е орган на местното самоуправление и се избира от населението на общината при условия и по ред, определени от закона. Общинският съвет се състои от избраните общински съветници. Броят им, ясно е разписан от закона и Община Ценово е с 13 общински съветника. В изпълнение на правомощията си общинският съвет приема правилници, наредби, инструкции, решение, декларации и обръщения.

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ЗА МЕСТНИТЕ РЕФЕРЕНДУМИ >>
РЕШЕНИЕ № 9 от 17.05.2017 на Административен Съд Русе >> ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 6 от 16.01.2018 на Административен Съд Русе >>
РЕШЕНИЕ № 35 от 14.12.2018 на Административен Съд Русе >> РЕШЕНИЕ № 36 от 14.12.2018 на Административен Съд Русе >>
РЕШЕНИЕ № 20 от 17.04.2019 на Административен Съд Русе >> РЕШЕНИЕ № 25 от 30.04.2019 на Административен Съд Русе >> РЕШЕНИЕ № 32 от 20.06.2019 на Административен Съд Русе >>

Новини

Покана и дневен ред дванадесето редовно заседание Общински съвет Ценово 29.07.2020
21.07.2020
30 семейства от Ценово получиха хранителни пакети от съграждани в чужбина
04.05.2020
Единодушно приеха бюджета на община Ценово за 2020 година
12.02.2020
Местни парламентаристи потвърдиха безлихвен заем на Община Ценово
27.11.2019
Общинските съветници в Ценово започнаха да си разпределят отговорностите
20.11.2019

Съобщения

Покана и дневен ред на заседание на комисии към Общински Съвет Ценово
20.10.2020
Покана и дневен ред шестнадесето редовно заседание ОбС Ценово
20.10.2020
Доклад на временната комисия, избрана с решение № 108 по протокол № 13 от 26.08.2020 г.
28.09.2020
Покана и дневен ред петнадесето редовно заседание Общински съвет Ценово 30.09.2020 г.
23.09.2020
Покана и дневен ред на заседание на комисии към Общински съвет Ценово 25.09.2020 г.
23.09.2020
Покана и дневен ред за четиринадесето извънредно заседание на Общински съвет - 14.09.2020 г.
10.09.2020
Покана и дневен ред на тринадесето редовно заседание на Общински съвет - 26.08.2020 г.
20.08.2020
Покана и дневен ред заседание на постоянните комисии 21.08.2020
20.08.2020
Покана и дневен ред заседание на Комисии при Общински съвет Ценово 24.07.2020
21.07.2020
Покана за единаддесето редовно заседание на Общински съвет Ценово
18.06.2020