Общинският съвет е орган на местното самоуправление и се избира от населението на общината при условия и по ред, определени от закона. Общинският съвет се състои от избраните общински съветници. Броят им, ясно е разписан от закона и Община Ценово е с 13 общински съветника. В изпълнение на правомощията си общинският съвет приема правилници, наредби, инструкции, решение, декларации и обръщения.

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ЗА МЕСТНИТЕ РЕФЕРЕНДУМИ >>
РЕШЕНИЕ № 9 от 17.05.2017 на Административен Съд Русе >> ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 6 от 16.01.2018 на Административен Съд Русе >>
РЕШЕНИЕ № 35 от 14.12.2018 на Административен Съд Русе >> РЕШЕНИЕ № 36 от 14.12.2018 на Административен Съд Русе >>
РЕШЕНИЕ № 20 от 17.04.2019 на Административен Съд Русе >> РЕШЕНИЕ № 25 от 30.04.2019 на Административен Съд Русе >> РЕШЕНИЕ № 32 от 20.06.2019 на Административен Съд Русе >>

Новини

Покана и дневен ред дванадесето редовно заседание Общински съвет Ценово 29.07.2020
21.07.2020
30 семейства от Ценово получиха хранителни пакети от съграждани в чужбина
04.05.2020
Единодушно приеха бюджета на община Ценово за 2020 година
12.02.2020
Местни парламентаристи потвърдиха безлихвен заем на Община Ценово
27.11.2019
Общинските съветници в Ценово започнаха да си разпределят отговорностите
20.11.2019

Съобщения

Покана и дневен ред двадесет и девето редовно заседание на Общински съвет Ценово 25.08.2021 г.
17.08.2021
Покана и дневен ред заседание на ПК при Общински съвет Ценово 20.08.2021 г.
17.08.2021
Съобщение за обществено обсъждане
02.08.2021
Покана и дневен ред двадесет и осмо редовно заседание на ОбС Ценово - 28.07.2021 г.
21.07.2021
Покана и дневен ред заседание на Постоянни комисии при ОбС Ценово - 23.07.2021 г.
21.07.2021
Покана с дневен ред заседание на постоянните комисии при Общински съвет Ценово - 25.06.2021 г.
23.06.2021
Покана двадесет и седмо редовно заседание 30.06.2021
23.06.2021
Покана с дневен ред двадесет и шесто редовно заседание ОбС Ценово 26.05.2021 г.
18.05.2021
Покана с дневен ред за заседание на постоянните комисии при ОбС Ценово 21.05.2021 г.
18.05.2021
Покана с дневен ред заседание на постоянните комисии при Общински съвет Ценово - 23.04.2021 г.
20.04.2021