Общинският съвет е орган на местното самоуправление и се избира от населението на общината при условия и по ред, определени от закона. Общинският съвет се състои от избраните общински съветници. Броят им, ясно е разписан от закона и Община Ценово е с 13 общински съветника. В изпълнение на правомощията си общинският съвет приема правилници, наредби, инструкции, решение, декларации и обръщения.

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ЗА МЕСТНИТЕ РЕФЕРЕНДУМИ >>
РЕШЕНИЕ № 9 от 17.05.2017 на Административен Съд Русе >> ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 6 от 16.01.2018 на Административен Съд Русе >>
РЕШЕНИЕ № 35 от 14.12.2018 на Административен Съд Русе >> РЕШЕНИЕ № 36 от 14.12.2018 на Административен Съд Русе >>
РЕШЕНИЕ № 20 от 17.04.2019 на Административен Съд Русе >> РЕШЕНИЕ № 25 от 30.04.2019 на Административен Съд Русе >> РЕШЕНИЕ № 32 от 20.06.2019 на Административен Съд Русе >>

Новини

Покана и дневен ред дванадесето редовно заседание Общински съвет Ценово 29.07.2020
21.07.2020
30 семейства от Ценово получиха хранителни пакети от съграждани в чужбина
04.05.2020
Единодушно приеха бюджета на община Ценово за 2020 година
12.02.2020
Местни парламентаристи потвърдиха безлихвен заем на Община Ценово
27.11.2019
Общинските съветници в Ценово започнаха да си разпределят отговорностите
20.11.2019

Съобщения

Одобряване на План-сметка и определяне размера на Такса битови отпадъци за 2023 г.
24.11.2022
Покана с дневен ред петдесет и трето редовно заседание ОбС Ценово - 30.11.2022 г.
22.11.2022
Покана с дневен ред заседание на ПК при Общински съвет Ценово - 25.11.2022 г.
22.11.2022
Справка съгл, чл. 26, ал. 5 ЗНА - за Наредба № 3
22.11.2022
Наредба за изменение на Наредба № 2 за общинската собственост на Община Ценово.
14.11.2022
Наредба за изменение и допълнение на Наредба №3
20.10.2022
Покана и дневен ред за петдесет и първо редовно заседание на Общински съвет Ценово - 26.10.2022 г.
19.10.2022
Покана с дневен ред за петдесето редовно заседание на Общински съвет Ценово.
23.09.2022
Покана с дневен ред за заседание на ПК при Общински съвет Ценово
23.09.2022
Покана с дневен ред за четиридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет Ценово
24.08.2022