Общинският съвет е орган на местното самоуправление и се избира от населението на общината при условия и по ред, определени от закона. Общинският съвет се състои от избраните общински съветници. Броят им, ясно е разписан от закона и Община Ценово е с 13 общински съветника. В изпълнение на правомощията си общинският съвет приема правилници, наредби, инструкции, решение, декларации и обръщения.

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ЗА МЕСТНИТЕ РЕФЕРЕНДУМИ >> РЕШЕНИЕ № 9 от 17.05.2017 на Административен Съд Русе >> ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 6 от 16.01.2018 на Административен Съд Русе >>

Новини

Уебсайт на Общински съвет Ценово
01.03.2018

Съобщения

Срок за входиране на докладни записки - 16.11.2018г.
07.11.2018
График за провеждане на заседанието на Общински съвет – Ценово през м. Октомври 2018г.
29.10.2018
График за провеждане на заседанията на постоянните комисии през м. Октомври 2018 г.
22.10.2018
Срок за входиране на докладни записки - 19.10.2018г.
09.10.2018
График за провеждане на заседанието на Общински съвет – Ценово през м. Септември 2018г.
25.09.2018
График за провеждане на заседанията на постоянните комисии през м.Септември 2018 г.
18.09.2018
Срок за входиране на докладни записки - 14.09.2018г.
10.09.2018
Провеждане на извънредно заседание на Общински съвет – Ценово през м.Септември 2018г.
04.09.2018
График за провеждане на заседанието на Общински съвет – Ценово през м.август 2018г.
20.08.2018
График за провеждане на заседанията на постоянните комисии през м.Август 2018 г.
14.08.2018