20.11.2019

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Второто извънредно заседание на Общинския съвет в Ценово започна с полагане на клетва от нов съветник. С решение на Общинската избирателна комисия в състава на местните парламентаристи влезе Георги Боянов. Той заема мястото на Бисерка Апостолова, която се отказва да бъде общински съветник от листата на ПП ГЕРБ.

С мнозинство за заместник председател на Общинския съвет в Ценово бе избрана Полина Панева. Местните парламентаристи приеха решение, с което упълномощават Георги Георгиев да бъде представителят на Общинския съвет в Областния съвет за развитие на област Русе. През новия мандат в Общинския съвет ще работят три постоянни комисии. По време на заседанието бяха гласувани и промени в структурата на общината, предизвикани от последните промени в нормативните документи. Според новите разпоредби три от населените места – Пиперково, Джулюница и Беляново, ще се ръководят от кметски наместници.  Местният парламент прие и трудовите възнаграждения, които ще получават кметът на общината и кметовете на кметства.  

Марий ПЕЙЧЕВ,
Връзки с обществеността  - 0878 671309 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                              
 ------------------------------------------
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                                              
 ------------------------------------------