Въпроси и отговори

 

20.12.2018 - Отговори на Кмета на Община Ценово във връзка с поставените въпроси от граждани на населени места на Община Ценово на приемни дни на общинските съветници през месец Ноември 2018 г. 

30.07.2018 - Отговори на Кмета на Община Ценово във връзка с поставените въпроси от граждани на населени места на Община Ценово на приемни дни на общинските съветници през месец юли 2018 г. 

12.04.2018 - Отговори на Кмета на Община Ценово във връзка с поставените въпроси от граждани на населени места на Община Ценово на приемни дни на общинските съветници през месец март 2018г. 

13.11.2017 Отговори на Кмета на Община Ценово във връзка с поставените въпроси от граждани на населени места на Община Ценово на приемни дни на общинските съветници през месец октомври 2017 г. 

11.05.2016 - Отговори на Кмета на Община Ценово във връзка с поставените въпроси от граждани на населени места на Община Ценово на приемни дни на общинските съветници през месец април 2016 г. 

Отговори на Кмета на Община Ценово във връзка с поставените въпроси от граждани на населени места на Община Ценово на приемни дни на общинските съветници през месец януари 2016 г.