ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

12.02. 2020

Единодушно приеха бюджета на община Ценово за 2020 година

С пълно единодушие местните парламентаристи в Ценово приеха бюджетната рамка на общината за 2020 година. На извънредна сесия беше гласуван първият бюджет за новоизбрания общински съвет. Най-важният финансов документ бе одобрен с 12 гласа „за“. След оповестяване на резултата общинските съветници и присъстващите в залата одобрително аплодираха най-важната стъпка за стабилното развитие на най-малката община в Русенска област.

„Бюджетът за първата година от мандата е добре балансиран. Ако постъпят допълнителни приходи, те със сигурност ще бъдат насочени към населените места като инвестиция за подобряване качеството на живот на местното население“, сподели кметът на община Ценово д-р Петър Петров.

Бюджетната рамка  за общината през тази година е малко над 5,5 милиона лева. Основните приходи се очакват от постъпление на наеми от земи и пасища. Общинската администрация продължава да бъде най-големият работодател. Независимо от намаления брой на деца с дофинансиране ще се запазят детските градини и основните училища. 126 000 лева от бюджета на общината ще се насочат по проект на „Красива България“ за ремонт на детската градина в Долна Студена. 

Беше посочено, че общината няма просрочени и неразплатени задължения към доставчици за миналата година.

Марий ПЕЙЧЕВ,
Връзки с обществеността  - 0878 671309