• График за провеждане на заседанието на Общински съвет – Ценово през м. Ноември 2019 г.
  22.11.2019

   22.11.2019
  На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, свиквам на трето заседание Общински съвет – Ценово, което ще се проведе на 27.11.2019г. (сряда) от 10:00 часа  в заседателната зала на Общински съвет – Ценово.

  Дневен ред

 • График за провеждане на ивънредно заседание на Общински съвет – Ценово през м. Ноември 2019г.
  18.11.2019
  18.11.2019
  На основание чл.31, ал.4 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам на второ /извънредно/ заседание Общински съвет – Ценово, което ще се проведе на 19.11.2019г.