• График за провеждане на заседанието на Общински съвет – Ценово през м.Юли 2018г.
  23.07.2018
  23.07.2018 
  График за провеждане на заседанието на Общински съвет – Ценово през м.Юли  2018г. - На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, свиквам на петдесет и първо заседание Общински съвет – Ценово, което ще се проведе на 25.07.2018г.
 • График за провеждане на заседанията на постоянните комисии през м.Юли 2018 г.
  18.07.2018

  18.07.2018

 • Провеждане на извънредно заседание на Общински съвет – Ценово през м.Юли 2018г.
  2.07.2018
  02.07.2018 
  Провеждане на извънредно заседание на Общински съвет – Ценово през м.Юли  2018г.
 • Срок за входиране на докладни записки - 13.07.2018г.
  2.07.2018

  02.07.2018г.

 • График за провеждане на заседанието на Общински съвет – Ценово през м.Юни 2018г.
  19.06.2018

  19.06.2018 

  График за провеждане на заседанието на Общински съвет – Ценово през м.Юни  2018г. - На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, свиквам на четиридесет и девето заседание Общински съвет – Ценово, което ще се проведе на 22.06.2018г. (петък) от 15:00 часа в заседателната зала на Общински съвет – Ценово. 

 • График за провеждане на заседанията на постоянните комисии през м.Юни 2018 г.
  14.06.2018

  14.06.2018

 • Провеждане на заседание на постоянната комисия за "Противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество"
  7.06.2018
  07.06.2018
  На 08.06.2018г.
 • Срок за входиране на докладни записки - 13.06.2018г.
  5.06.2018
  05.06.2018г.
  Срок за входиране на докладни записки – На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.3, ал.1, т.23 и чл.31, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, крайният срок за предоставяне на материалите
 • Предложение от Председателя на ОбС Ценово относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2
  1.06.2018

   01.06.2018

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

  от Галина Цветанова Георгиева
  Председател на Общински съвет - Ценово

 • График за провеждане на заседанието на Общински съвет – Ценово през м.май 2018г.
  28.05.2018

  28.05.2018 

  График за провеждане на заседанието на Общински съвет – Ценово през м.Май  2018г. - На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, свиквам на четиридесет и осмо заседание Общински съвет – Ценово, което ще се проведе на 30.05.2018г. (сряда) от 15:00 часа в заседателната зала на Общински съвет – Ценово.