• Предложение от Председателя на ОбС Ценово относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2
  1.06.2018

   01.06.2018

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

  от Галина Цветанова Георгиева
  Председател на Общински съвет - Ценово

 • График за провеждане на заседанието на Общински съвет – Ценово през м.май 2018г.
  28.05.2018

  28.05.2018 

  График за провеждане на заседанието на Общински съвет – Ценово през м.Май  2018г. - На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, свиквам на четиридесет и осмо заседание Общински съвет – Ценово, което ще се проведе на 30.05.2018г. (сряда) от 15:00 часа в заседателната зала на Общински съвет – Ценово. 

 • График за провеждане на заседанията на постоянните комисии през м.Май 2018 г.
  22.05.2018

  22.05.2018

 • Срок за входиране на докладни записки - 21.05.2018г.
  11.05.2018

  11.05.2018г.

 • График за провеждане на заседанието на Общински съвет – Ценово през м.Април 2018г.
  20.04.2018

   20.04.2018 

 • График за провеждане на заседанията на постоянните комисии през м.Април 2018 г.
  16.04.2018

  16.04.2018

 • Срок за входиране на докладни записки - 16.04.2018г.
  10.04.2018

  10.04.2018г.

 • График за провеждане на заседанието на Общински съвет – Ценово през м.Март 2018г.
  26.03.2018

  26.03.2018 

  График за провеждане на заседанието на Общински съвет – Ценово през м.Март  2018г. - На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, свиквам на четиридесет и пето заседание Общински съвет – Ценово, което ще се проведе на 28.03.2018г. (сряда) от 10:00 часа в заседателната зала на Общински съвет – Ценово. 

 • График за провеждане на заседанията на постоянните комисии през м.Март 2018 г.
  19.03.2018

  19.03.2018

 • Срок за входиране на докладни записки – 19.03.2018
  12.03.2018

  12.03.2018