• График за провеждане на заседанието на Общински съвет – Ценово през м. Май 2019г.
  23.05.2019

  На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, свиквам на шейсет и шесто заседание Общински съвет – Ценово, което ще се проведе на 29.05.2019г. (сряда) от 10:00 часа в кабинета на Председателя на Общински съвет – Ценово.

  Дневен ред

   
 • Провеждане на извънредно заседание на Общински съвет – Ценово през м.Май 2019г.
  20.05.2019

  20.05.2019

 • График за провеждане на заседанията на постоянните комисии през м. Май 2019 г.
  20.05.2019

  20.05.2019

  – Заседанието на ПК по „Бюджет и финанси, инвестиционна и икономическа политика, нормативна уредба, приватизация и общинска собственост“ ще се проведе на 23.05.2019 г. от 09:00 часа в кабинета на Председателя на Общински съвет – Ценово. 

 • График за провеждане на заседанието на Общински съвет – Ценово през м. Април 2019г.
  22.04.2019

  22.04.2019

  На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, свиквам на шейсет и четвърто заседание Общински съвет – Ценово, което ще се проведе на24.04.2019г. (сряда) от 10:00 часа в кабинета на Председателя на Общински съвет – Ценово. 

  дневен ред

 • График за провеждане на заседанията на постоянните комисии през м. Април 2019 г.
  15.04.2019

   

  – Заседанието на ПК по „Бюджет и финанси, инвестиционна и икономическа политика, нормативна уредба, приватизация и общинска собственост“ ще се проведе на 19.04.2019 г. от 09:00 часа в кабинета на Председателя на Общински съвет – Ценово. 

 • График за провеждане на заседанието на Общински съвет – Ценово през м. Март 2019г.
  25.03.2019

  25.03.2019

  На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, свиквам на шейсет и трето заседание Общински съвет – Ценово, което ще се проведе на 27.03.2019г. (сряда) от 10:00 часа в кабинета на Председателя на Общински съвет – Ценово. 

  дневен ред.

 • График за провеждане на заседанията на постоянните комисии през м. Март 2019 г.
  18.03.2019

   18.03.2019

 • График за провеждане на заседанието на Общински съвет – Ценово през м. Март 2019г.
  8.03.2019

  08.03.2019

 • График за провеждане на заседанието на Общински съвет – Ценово през м. Февруари 2019г.
  26.02.2019

  На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, свиквам на шейсет и първо заседание Общински съвет – Ценово, което ще се проведе на 27.02.2019г. (сряда) от 10:00 часа в кабинета на Председателя на Общински съвет – Ценово. 

 • График за провеждане на обществени консултации
  22.02.2019

  На основани Чл. 59, ал 2 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, на 25.02.2019г.