26.09.2023

Справка относо постъпилите предложения във връзка с проект на Наредба № 8 за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми съоръжения и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Ценово.

прочети »