03.08.2021

 Съобщение за обществено обсъждане

На 13.08.2021 г. в Общински съвет ( заседателна зала ) от 11.00 ч. ще се проведе обществено обсъждане на Отчет за изпълнението на бюджет за 2020 г.

Всички заинтересовани лица ( физически и юридически ) са поканени да участват в обсъждането!

Линк към отчета за изпълнение на бюджета тук: 

Докладната записка с вх. № 414/19.07.2021 г.

 

 

02.07.2021

Съобщение за обществено обсъждане 

На 13.08.2021 г. в Общински съвет ( заседателна зала ) от 09.30 ч. ще се проведе  обществено обсъждане на Наредба за изменение на Наредба № 11 - за обема на животновъдната дейност и  местата за отглеждане на селскостопанските животни  на теритарията на Община Ценово.

Всички заинтересовани лица ( физически и юридически ) са поканени да участват в обсъждането!

Линк към Наредбата тук: http://obs.tsenovo.eu/obshtestveno-obsajdane-na-proekti-za-reshenia